Krievu iedzīvotāju nodarbinātības struktūra

Krievu iedzīvotāju nodarbinātības struktūra parādīta diagrammā: 1. - lauksaimniecība, 2. - rūpniecība, 3. - citas profesijas, 4. - transports un sakari, 5. - tirdzniecība, 6. - administratīvais dienests, 7. - apkalpotāji,  8. - izglītība un kultūra, 9. - veselības aprūpe.