Nacionālas minoritātes Latvijas Saeimā

Nacionālas minoritātes Latvijas Saeimā

Saskaņā ar LR Satversmi un Vēlēšanu likumu tika vēlēti 100 deputāti.

Krievi pamazām pielāgojās jaunajiem politiskajiem apstākļiem, nacionālās minoritātes stāvoklim. Par to liecina krievu iedzīvotāju pārstāvniecības pakāpeniska palielināšanās valsts parlamentā.