Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas (Sv. Nikolaja) baznīca 18.gs.beigās

Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas (Sv. Nikolaja) baznīca 18.gs.beigās

 Dievnams ar sānu altāri Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja vārdā tika iesvētīts 1715. gadā un sākotnējā izskatā nostāvēja aptuveni 60 gadu. 1778. gadā tā vietā Maskavas priekšpilsētā uzbūvēja jaunu dievnamu, galvenokārt krievu tirgotāju vajadzībām. J. K. Broces zīmējums

1812. gada kara laikā dievnams nodega. 1814. gadā sāka būvēt jaunu. To iesvētīja 1818. gada 14. maijā.