Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Prutčenko

Sergejs Prutčenko

Sergejs Prutčenko (1868–1920?) – Rīgas mācību apgabala kurators.

Sergejs Prutčenko pēc savas izcelsmes bijis Ņižņijnovgorodas guberņas dzimtmuižnieks. Viņam piederēja nekustāmie īpašumi Krievijas Impērijas Voroņežas, Kostromas un Ņižņijnovgorodas guberņā.

1890. gadā S. Prutčenko absolvējis Sanktpēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti un ticis atstāts universitātē, lai varētu pienācīgi sagatavoties profesora zinātniskā nosaukuma iegūšanai. Pēc diviem gadiem viņš ieguvis maģistra grādu valsts tiesību zinātnē un devies uz ārvalstīm, lai pilnveidotu savas zināšanas. S. Prutčenko ir stažējies Heidelbergas un Berlīnes Universitātē.

1895. gadā S. Prutčenko ievēlēts par Voroņežas guberņas Bogučaras apriņķa goda miertiesnesi, kā arī par Bogučaras apriņķa un Voroņežas guberņas zemstes sapulces balsstiesīgo locekli. 1898. gadā viņš ievēlēts Bogučaras apriņķa muižniecības vadītāju. 1904. gadā S. Prutčenko atkal devies uz Vāciju, lai tur studētu vidusskolas izglītības sistēmas pamatus. 1906. gadā viņš ievēlēts par Ņižņijnovgorodas guberņas muižniecības vadītāju.

No 1908. līdz 1913. gadam Sergejs Prutčenko - Rīgas mācību apgabala kurators; 1913.-1914. gadā – Sanktpēterburgas mācību apgabala kurators; no 1914. līdz 1917. gadam – Krievijas tautas izglītības ministra Padomes loceklis.

Sergeja Prutčenko vadībā Rīgas mācību apgabalā turpinājies tautas izglītības sistēmas paplašināšanas process. Tostarp, sākumskolu skolotāju sagatavošanai tika atklāti divi skolotāju semināri: 1910. gadā – Ilūkstes skolotāju seminārs un 1912. gadā - Vēzenbergas (mūsdienu – Rakvere) skolotāju seminārs. 1914. gada martā Rīgas mācību apgabala 8 augstākajās sākumskolās tika ieviestas astoņas S. Prutčenko stipendijas.  

1910. gadā S. Prutčenko piešķirts kambarkunga galma tituls, no 1911. gada viņš – īstenais valsts padomnieks. Par nopelniem valsts labā viņš ticis apbalvots ar šādiem ordeņiem: Sv. Annas 2. pakāpes (1901. g.), Sv. Vladimira 4. pakāpes (1906. g.), Sv. Staņislava 1. pakāpes ordeni (1916. g.). 

Sergejs Prutčenko bijis precēts; pēc dažiem datiem, viņš ir miris 1920. gadā Gruzijā.

S. Prutčenko ir šādu zinātnisko grāmatu autors:

1) Современные направления науки государственного права в Германии./ Valsts tiesību zinātnes mūsdienu virzieni Vācijā. Sanktpēterburga, 1896. g.;

2) Сибирские окраины: областные установления, связанные с Сибирским учреждением 1822 г. в строе управления русского государства. Историко-юридические очерки. Приложения./ Sibīrijas nomales: apgabalu nolikumi, kas saistīti ar 1822. g. Sibīrijas iestādījumu krievu valsts pārvaldes iekārtā. Vēsturiski juridiski apcerējumi. Pielikumi. Sanktpēterburga, 1899. g.

Tekstu sagatavojis Sergejs Coja

Informācijas avoti:

1)  EAA. 384.1.2312, 19.-37. l.;

2) Журнал министерства народного просвещения. Новая серия. Часть XLV. 1913. g. maijs;

3) Список гражданским чинам четвертого класса на 1915 год. Пг.: Сенатская тип., 1915. 1389. lpp.;

4) Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1917 год. Пг.: Сенатская тип., 1917. 11. lpp.;

5) Izmantoti arī daži papildu materiāli no Interneta resursiem.