Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Ņurenbergs

Sergejs Ņurenbergs

Sergejs Ņurenbergs (piedzimšanas brīdī viņa vārds bija Šmuls Jankels Nīrenbergs; 1864. g. 11. decembrī Žitomirā, Volīnijas guberņā, Krievijas impērijā – 1933. g. 24. oktobrī Rīgā, Latvijas Republikā) – žurnālists, sabiedrisks darbinieks, ierēdnis.

S. Ņurenbergs ir beidzis Pēterburgas Skolotāju institūtu. 1886. gadā viņš bija spiests pāriet luterticībā un tajā pašā gadā viņš sāka strādāt par skolotāju Jurjevas (Tērbatas) pilsētas skolā. 1889. gadā S. Ņurenbergs salaulājās ar pareizticīgā garīdznieka meitu  Aleksandru Gorsku (1864–1956). Pēc meitas Olgas piedzimšanas dzīvesbiedres ietekmē viņš pieņēma pareizticību un pilnīgi pārkrievojās. Viņš pārmainīja arī savu vārdu un kļuva par Sergeju Ņurenbergu – ar šo vārdu viņš ir palicis vēsturē.

Negūdams gandarījumu no skolotāja darba, S. Ņurenbergs aizrāvās ar žurnālistiku. Pirmais publicētais viņa raksts parādījās 1889. gadā laikrakstā “Rižskij vestņik” (“Rīgas Vēstis”). Sākumā viņš bija šī laikraksta korespondents Jurjevā, bet 1893. gadā kļuva par redakcijas sekretāru un apmetās uz dzīvi Vidzemes guberņas galvaspilsētā – Rīgā. Ģimenei augot, ar žurnālista ienākumiem vien nepietika. Tādēļ no1898. gadā viņš pildīja dažādus amatus Vidzemes guberņas Kamerālpalātā. 1908. gadā, būdams galma padomnieka dienesta pakāpē un pildīdams īpašo uzdevumu ierēdņa pienākumus, S. Ņurenbergu iecēla par Sanktpēterburgas ceturtā iecirkņa nodokļu inspektora palīgu.

Rīgā S. Ņurenbergs aktīvi piedalījās krievu sabiedriskajā dzīvē. Īpaši jāuzsver viņa ieguldījums pirmās Krievu tautas maksas bibliotēkas izveidošanā un uzturēšanā, kas mājoja Katoļu ielā 27, viņš piedalījās arī Krievu krājaizdevu kases darbībā, bija Krievu izglītošanas biedrības loceklis un Krievu kluba revīzijas komisijas loceklis. Tomēr vairāk par visu S. Ņurenbergu interesēja teātris. Gan laikā pirms Pirmā pasaules kara, gan arī Latvijas Republikā viņš regulāri ne  tikai apmeklēja Krievu teātra izrādes, bet rūpējās arī par tā pastāvēšanu un uzplaukumu.

S. Ņurenbergam 1908 gadā aizbraucot no Rīgas, laikraksts “Rižskij vestņik” veltīja viņam rakstu, kurā bija arī šādi vārdi: būdams sabiedrisks un enerģisks cilvēks, Sergejs Ņurenbergs no profesionālās nodarbes brīvajā laikā kopa sabiedrisko druvu. Viņš bija viens no  Krievu tautas bibliotēkas dibinātājiem, līdzdarbojās komisijā, kas gādāja līdzekļus Krievu izglītības biedrībai, bija teātra valdes loceklis un pildīja citus tamlīdzīgus pienākumus.

Rīdzinieki sirsnīgi atvadījās no S. Ņurenberga, nenojaušot, ka liktenis viņus atkal savedīs kopā. Pāriešana darbā uz impērijas galvaspilsētu sakrita ar lūzuma momentiem valsts vēsturē, tie ietekmēja arī viņa dzīvesgājumu. Pēc Pēterburgas viņš vēl strādāja Minskā, Belostokā un Maskavā, kur viņu pārsteidza revolūcija. 1921. gadā viņš emigrēja no Padomju Krievijas uz Berlīni Vācijā, bet pēc diviem gadiem nolēma atgriezties Rīgā. Latvijas Republikā kādu laiku bija Komercbankas Rēzeknes nodaļas direktors, pēc tam strādāja apdrošināšanas biedrībā “Daugava”.

Spītējot slimībai – astmai, S. Ņurenbergs aktīvi piedalījās sabiedriskajā darbībā, īpaši – teātra dzīvē, atbalstīja Krievu tautas bibliotēkas darbu, bija tās valdes sekretārs, bija akadēmiskās izglītības veicināšanas biedrības valdes loceklis, tās mērķis bija uzturēt Krievu Universitātes Zinātņu Institūtu, 1931. gadā kandidēja uz Krievu nacionālās apvienības Latvijā locekļa statusu.

Sergejs Ņurenbergs aizgāja no dzīves Rīgā 1933. gada 24. oktobrī. Apglabāts Pokrova kapsētā. 

2020. gadā Rīgā dzīvojošais mecenāts Jevgeņijs Gombergs ierosināja pielikt memoriālu plāksni  pie nama sienas Vīlandes ielā 3 (bijusī Fellinas iela), kur pirmsrevolūcijas laikā dzīvoja Ņurenberga ģimene. Tika atjaunota arī S. Ņurenberga un viņa meitas Olgas kapavieta   Pokrova kapsētā.

Apbalvojumi:

1900. gadā S.Ņurenbergu apbalvoja ar Svētā  Staņislava 2. pakāpes ordeni.

Ģimene:

Dzīvesbiedre – Aleksandra (dzimusi Gorska, 1864–1956) 20. gadsimta trīsdesmitajos gados bija Rīgas Krievu izglītības biedrības Dāmu komitejas valdes locekle.

Bērni:

Aleksandrs Ņurenbergs (1890–1964) – arhitekts, viens no 1937. gada Parīzes starptautiskās izstādes Baltijas paviljona projekta autoriem. Līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja galvenokārt Igaunijā. Repatriējās uz Vāciju, kur dzīvoja līdz mūža beigām.

Olga (vīra uzvārdā Bokšanska, 1891–1948) – režisora un rakstnieka Vladimira Ņemiroviča-Dančenko privātsekretāre.

Jeļena (1893–1970) – rakstnieka Mihaila Bulgakova sieva.

Konstantīns (1895–?) – jūrnieks. Iekšlietu tautas komisariāta orgāni arestēja 1941. gada 11. februārī. Viņu apsūdzēja, ka, strādādams uz jūras kuģiem, jūrnieku vidē veicis pretpadomju aģitāciju. 1941. gada 4. jūnijā Baltijas īpašā kara apgabala Kara tribunāls piesprieda viņam 15 gadus brīvības atņemšanu un uz pieciem gadiem atņemt politiskās tiesības. Par Konstantīna Ņurenberga turpmāko likteni nav ziņu. – LVA, 1986. f., 1. apr., 4853. lieta.

Atrastās Sergeja Ņurenberga publikācijas:

 •   Из воспоминаний корреспондента «Рижского вестника». – Рижский Вестник, № 291, 31-12-1893. / Балтийский архив. Том VIII. – Рига: Даугава, 2004, стр. 443-450;
 •   По поводу 40летия издания нашей газеты. – Рижский Вестник, № 5, 08-01-1909;
 •   Винкель-адвокаты и лжесвидетели. – Слово, № 666, 27-10-1927;
 •   Необходимая торговая реформа. – Слово, № 679, 10-11-1927;
 •   Вокруг латвийско-советского договора. – Слово, № 681, 12-11-1927;
 •   Латгальская торговля и банковская политика. – Слово, № 732, 04-01-1928;
 •   Плохие дела и торговый договор. – Слов, №746, 18-01-1928;
 •   Рецензия с «нагайками».  – Слово, № 776, 07-02-1928;
 •   Русский язык и латышские общественные деятели в прошлом (Историческая справка). – Слово, № 810, 220-03-1928;
 •   Коммерческие нравы и купеческое общественное мнение. – Слово, № 828, 03-04-1928;
 •   Устранено ли недовольство налогами. – Слово, № 880, 05-06-1928;
 •   К вопросу о русском театре в Латвии. – Слово, № 868, 10-09-1928.
Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

 •   Внутренние дела. – Рижский Вестник, № 178, 14-08-1898; № 244, 09-11-1898;
 •   Внутренние дела. – Рижский Вестник, № 81, 11-04-1900;
 •   Городской дневник. – Рижский Вестник, № 78,07-11-1907;
 •   Городской дневник. – Рижский Вестник, № 221, 26-09-1908;
 •   Общее собрание Русского национального объединения. – Сегодня, № 92, 02-04-1931;
 •   Годовое собрание общества содействия академическому образованию. – Сегодня, № 148, 30-05-1931;
 •   Скончался старый русский общественный деятель Сергей Маркович Нюренберг. – Сегодня, № 296, 25-10-1933;
 •   Андрей Седых. Балтийский павильон на Парижской международной выставке 1937 года. – Сегодня, № 348, 17-12-1936;
 •   Панихида по М.А. Булгакову в Кафедральном соборе. – Сегодня, № 176, 17-03-1940;
 •   Лидия Яновская. «Королева моя французская…» –  Даугава, № 5, 2000, стр. 114-139.

 

Ilustrācijas tēmai