Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca Mihalovā/ Pudinavā

Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca Mihalovā/ Pudinavā

Pudinavas/ Mihalovas Vissvētās Dievmātes Patvēruma baznīca. – Saules ielā 6,  Ludzas novada Mērdzenes pagastā.

Pudinava ir apdzīvotā vieta Ludzas novada Mērdzenes pagastā, Rītupes krastos. Šī apdzīvotā vieta ir izveidojusies 19. gadsimta otrajā pusē ap Mihalovas muižas centru. Mihalovas pareizticīgo draudze pastāv jau kopš 1778. gada, tajā pašā gadā tika iesvētīta arī pirmā Mihalovas baznīca, kas bija uzbūvēta no tēstiem apaļkokiem (jeb brusas). Līdz 1835. gadam Mihalovas baznīca bija Baltkrievijas eparhijas, pēc tam Mogiļevas eparhijas pārziņā, bet no iepriekšminētā gada – Polockas eparhijas pārziņā.

Laikam ritot, baznīcas ēka novecojusi, un 1862. gadā tās vietā tika uzbūvēta pašreizējā koka baznīca ar vienu altāri. Tajā pašā gadā to iesvētījis Polockas un Vitebskas arhibīskaps Vasilijs. Līdztekus Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) ikonai dievnama draudzes locekļi īpaši godina svēto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņu. Pirms 1917. gada Oktobra revolūcijas Mihalovas draudze bija ļoti spēcīga, vēlāk daļa no šīs baznīcas draudzes tika pārveidota par atsevišķu Kvītaines draudzi.

1918. gada beigās par dievnama virspriesteri kļuvis t. Ņikanors Trubeckojs  (1876-1959), šeit viņš, izņemot divus gadus, arī kalpojis līdz pat savai nāves dienai. Pēc viņa nāves dievnamā kalpojuši t. Andrejs Ivanovs un protojerejs t. Nikolajs Roždestvenskis. No 1960. gada, divdesmit gadu laikā, šo draudzi garīgi aprūpējis protojerejs t. Sergijs Švedovs – Goliševas Svētās Trijādības dievnama virspriesteris. Šajos gados Mihalovas dievnamā divreiz tika veikti remontdarbi: nostiprināts fundaments, nokrāsotas baznīcas iekšsienas.

No 1982. gada Mihalovas/ Pudinavas draudzi garīgi aprūpējis Kārsavas sv. sirdsskaidrās Polockas Jefrosīnijas baznīcas virspriesteris arhimandrīts Viktors Mamontovs (1938-2016), kura kalpošanas laikā dievnamā tika veikti plaša mēroga restaurācijas darbi. 2011. gadā t. Viktors veselības stāvokļa dēļ pārtraucis kalpošanu dievnamā un labprātīgi ieslēdzies cellē, lai tur pastāvīgi nodotos lūgšanai. 1996. gadā par Pudinavas baznīcas virspriesteri kļuvis protojerejs Pjotrs Fedotovs-Ivanovs (1923-2007), kurš vienlaicīgi, līdz pat savai nāvei, kalpojis arī Goliševas dievnamā. Patlaban Pudinavas baznīcas virspriesteris ir t. Aleksijs Vinogradovs.

 

Informācijas avoti:

А.В. Гаврилин. Люцинское (Лудзенское) благочиние Полоцко-Витебской епархии во второй половине XIX - начале ХХ века. - Рига, Филокалия, 2004.;

С.П. Сахаров. Православные церкви в Латгалии (историко-статистическое описание). Авторское издание. - Рига, 1939 г.;

Мердзенский край: прошлое и настоящее. Составители: И.В. Егорова и А.К. Уртан. - Лудзенский краеведческий музей, 1989.;

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=1988&id=177

 

Ilustrācijas tēmai