Ņikiforovu ģimene - 1941.gads 14.jūnijs

Ņikiforovu ģimene - 1941.gads 14.jūnijs

1941. gada 14. jūnijā aptuveni 15 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju deportēja uz Sibīriju. Viņu vidū bija ne mazums krievu.

Deportēto vidū bija arī Ņikiforovu ģimene: Stahijs Ņikiforovs – bijušais baltais virsnieks, viņa māte Marija, sieva Aleksandra (dimusi Bobrova) un meitas Tamāra un Irina. Ģimenes galva tika nosūtīts uz nometni un nošauts. Sievietes izveda uz Tomskas apgabalu. Drīz vien 13 gadus vecā Tamāra un 11 gadus vecā Irina kļuva bārenes – māte un vecmāmiņa nomira. Meitenēm laimējās 1946. gadā atgriezties Rīgā.

Тамара Никифорова. Баржа на Оби

Фотографии из архива Тамары Стахиевны Никифоровой, истользованные в книге воспоминаний "Баржа на Оби"

Ilustrācijas tēmai