Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Galkins-Vraskojs

Mihails Galkins-Vraskojs

Mihails Galkins-Vraskojs  (1832. g. 17./30. septembrī Kazaņas guberņā – 1916. g. 8./21. aprīlī  Petrogradā)  –  Kristus Glābēja un Dievmātes Patvēruma Baltijas Pareizticīgās brālības priekšsēdētājs.

Mihails Galkins-Vraskojs ir dzimis Kazaņas guberņas  Spaskas apriņķa  Poļanku sādžā muižnieku ģimenē. Viņam bija teicama mājizglītība. 1849. gadā viņš iestājās Kazaņas Universitātē,  pēc tās beigšanas kopš 1854. gada viņš strādāja valsts dienestā.

Sākumā M. Galkins-Vraskojs strādāja Orenburgas novadā  grāfa V. Pokrovska (1795–1857), pēc tam viņa pēcteču vadībā. Ārlietu ministrijas diplomātiskā ierēdņa statusā viņš piedalījās imperatora misijā  Hivā un Buhārā, pēc gada bija ekspedīcijā Kaspijas jūras austrumu krastā, lai vāktu informāciju par turkmēņu ciltīm. Šīs ekspedīcijas laikā vietējie iedzīvotāji atņēma ekspedīcijas dalībniekiem visus kamieļus un zirgus. Tika pieņemts lēmums sodīt turkmēņus, un Mihails Galkins-Vraskojs piedalījās šajā sodīšanas akcijā. Par to viņš saņēma Svētās Annas ordeni ar zobeniem. Viņu ievēlēja par Krievijas un Parīzes ģeogrāfijas biedrību īsteno locekli. Par rakstu par  turkmēņiem viņam piešķīra Krievijas Ģeogrāfijas biedrības sudraba medaļu. Kopš 1862. gada viņš aptuveni divus gadus pētīja darbības pieredzi Rietumeiropas cietumos, izdeva darbu “Materiāli cietumu jautājuma izpētei”. 1866. gadā viņu iecēla par Ministriju komitejas kancelejas nodaļas priekšnieku, 1868. gadā viņš kļuva par Igaunijas guberņas  gubernatoru. 1870. gadā viņu iecēla par Saratovas guberņas gubernatoru un viņš bija šajā amatā līdz 1879. gadam, kad viņu iecēla par  Galvenās cietumu pārvaldes priekšnieku. Cietumu pārvaldes darbības nolūks bija vērsts uz to, lai ieslodzīto sodīšana veicinātu viņu labošanos, cietumniekus radināja pie kārtības un pie darba;  tādā veidā tika mazināti valsts izdevumi šādu iestāžu uzturēšanai.  1896. gadā M. Galkins-Vraskojs kļuva par Valsts padomes locekli, viņš darbojās Rūpniecības un zinātnes departamentā. Kopš 1895. gada viņš bija īstenais slepenpadomnieks, bet kopš 1904. gada kļuva par  valsts sekretāru.  

Mihails Galkins-Vraskojs bija dziļi ticīgs cilvēks, viņa reliģiskā pārliecība bija patiesa, neliekuļota. 1864. gadā zaudējis sievu un dēlu, viņš dzīvoja vientuļi visu savu atlikušo mūžu. Mierinājumu savai  ievainotajai dvēselei viņa  atrada ticībā. Ilgus gadus viņa biktstēvs bija Sanktpēterburgas Svētās Trīsvienības Sergija klostera priekšnieks arhimandrīts  Ignatijs (Mališevs 1811–1897). Ne vienreiz vien viņš devies svētceļojumā uz svētajām vietām, bijis arī Jeruzalemē.

M. Galkins-Vraskojs ar simpātijām izturējās pret igauņu un latviešu zemniekiem, aizstāvēja viņus no muižnieku patvaļas,  uzstājās pret zemnieku nemieru apspiešanu ar spēku; neražas gados viņš izveidoja Pārtikas fondu, lai palīdzētu trūkumcietējiem. 1870. gadā viņš aizbrauca no Igaunijas guberņas aso konfliktu dēļ ar vācu muižniecību. Taču visu mūžu viņš saglabāja saikni ar Baltijas novadu.

Kopš Kristus Glābēja un Dievmātes Patvēruma Baltijas Pareizticīgās brālības dibināšanas 1882. gadā Mihails Galkins-Vraskojs vadīja to līdz savai aiziešanas dienai. Brālības rezidence bija Sanktpēterburgā. Tāpat kā citas līdzīga rakstura organizācijas brālība nodarbojās ar reliģiski izglītojošo darbību un labdarību, tā izvērtās visā Rīgas eparhijas teritorijā. Baltijas Pareizticīgā brālība bija vislielākā šāda veida brālība Baltijas guberņās, tai bija vislielākais līdzekļu apgrozījums gadā. Līdzekļi tika vākti gan Sanktpēterburgā, gan centrālajās  Krievijas guberņās. Brālības aizgādņi bija valstī ietekmīgas personas, arī cara ģimenes locekļi, brālība bija ķeizariene Marijas Fjodorovnas (1847–1928) pārziņā, tādēļ  brālība saņēma arī valsts subsīdijas.

Brālības priekšsēdētāja amatā M. Galkins-Vraskojs vairākkārt apmeklēja Baltijas novadu. Daudzu pareizticīgo sākumskolu un nabadzīgo draudžu pastāvēšana bija atkarīga no brālības palīdzības. Ar M. Galkina-Vraskoja līdzdarbību Rīgas eparhijā tika uzcelti  daudzi dievnami, to skaitā arī Pihticas klostera komplekss, draudžu skolu ēkas, tika izplatītas reliģiski tikumiskas grāmatas.

M. Galkins-Vraskojs ir  Krievijas impērijas un arī citu valstu piešķirto ordeņu un dažādu valstisku apbalvojumu kavalieris.

Viņš ir vairāku grāmatu autors:

1)  Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868;

2)  Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868;

3)  Остров Сахалин. Необходимые и желательные мероприятия. Записка бывшего начальника ГТУ д.т.с. Галкина-Враскова по обозрению о. Сахалина в 1894 году. СПб., 1899.

 

Mihails Galkins-Vraskojs nomira 1916. gada 8. (21.) aprīlī Petrogradā.

 

Teksta uzrakstīšanai izmantoti šādi avoti:

1) Прот. В. Плисс. Пятидесятилетие государственной службы председателя Прибалтийского православного братства, д.т.с. статс-секретаря Михаила Николаевича Галкина-Враскова // Рижские епархиальные ведомости, 1904 год, № 7, с. 275–294;

2) Зубов С.В. Михаил Николаевич Галкин-Враской: государственная и общественная деятельность. Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2010.

                                                                           Tekstu sagatavoja Sergejs Coja