Sākumlapa > Tēmas > 13.gs.
Bīskaps Alberts

Bīskaps Alberts

Bīskaps Alberts no Bukshevdenes (ap 1165–1229)  Rīgas un Livonijas konfederācijas dibinātājs.

Vēsturiskajā literatūra ir sastopamas dažādas bīskapa Alberta biogrāfijas un pat uzvārda versijas. Visizplatītakā ir šāda versija. Bīskaps Alberts Bukshēvdens 12. gadsimta beigās bija Brēmenes katedrāles vecākais mācītājs. 1199. gadā viņš tika iecelts par Ikšķiles bīskapu. 1200. gadā bīskaps Alberts ar 23 kuģiem ieradās Daugavas grīvā un sāka enerģiski kristīt līvus. 1201. gadā viņš dibināja Rīgu (piezīmēsim, ka līvu apmetnes šeit bija dibinātas daudz agrāk). 1202. gadā Latvijā parādījās Zobenbrāļu ordenis. 

Visai nopietnu finansiālo atbalstu bīskapam Albertam sniedza vācu tirgoņi, kas bija ieinteresēti attīstīt tirdzniecību ar Baltiju. Savukārt, kā politiķis Alberts izcēlās ar savu veiklību un enerģiskumu. Daudzas reizes viņš bija devies uz Vāciju, lai saņemtu militāro palīdzību, prasmīgi noturēja diplomātiskās pārrunas ar vietējiem virsaišiem un slāvu kņaziem.

Bīskaps strauji paplašināja savus īpašumus. Iekaroto zemju teritoriju sadalīja starp bīskapiju, Zobenbrāļu ordeni, Rīgas pilsētu un fiziskām personām – vācu bruņiniekiem, kuri pārtapa par muižniekiem. 1207. gadā, pielietojot viltību, bīskaps sagrāba Kokneses kņazisti, 1209. gadā – Jersikas.

Pirms krustnešu iebrukšanas Latvijas teritorijā, Daugavas līvi tika uzskatīti par Polockas kņaza vasāļiem. Tolaik Romas Pāvests skaitīja, ka Ikšķiles bīskapija atrodas «Krievzemē». 1212. gadā bīskaps Alberts panāca to, ka Polockas kņazs atteicās no savām pretenzijām uz zemēm Livonijā. 

Bīskapa Alberta laikos Rīga attīstījās, kā pilsēta; tika dibināta Rīgas rāte, uzcelts akmens cietokšņa mūris, 1211. gadā tika uzsākta Doma baznīcas būvniecība. Jau 13. gadsimta pirmajā pusē Rīgā dzīvoja gan līvi, gan balti, gan vācieši, izveidojās arī tā saucamais «Krievu kvartāls». Pēdējais ir saistīts ar to, ka bīskaps centās attīstīt tirdzniecību ar Krievzemi.

Pēc līvu, sēļu un latgaļu zemju iekarošanas Albertam izdevās iekarot arī igauņu (estu) teritoriju. Bīskaps Alberts mira 1229. gada 17. janvārī. Kaut gan viņam arī neizdevās iegūt kontroli pār visu Latvijas teritoriju (zem krustnešu jūga vēl nebija nokļuvuši kurši un zemgaļi), Alberts tiek uzskatīts par Livonijas Konfederācijas dibinātāju. 

Pie Doma baznīcas dienvidu sienas 1897. gadā uzstādīja pieminekli Rīgas dibinātājam bīskapam Albertam no Bukshevdenes (ap 1165–1229). Pirmā pasaules kara laikā skulptūra gāja zudumā. 2001. gadā pieminekli par vācbaltu ziedojumiem atjaunoja un atklāja Rīgas 800 gadu jubilejas svinību laikā.

Александр Гурин. Свидание в Ерсике