Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anna Panfjorova

Anna Panfjorova

Anna Panfjorova     (1934. g. 7. novembrī Saratovas novadā, Krievijā) – matemātikas doktore (Dr. math.) Rīgas Tehniskās universitātes docente.

Anna Panfjorova ir dzimusi strādnieku ģimenē Saratovas novada (kopš 1936. gada – Saratovas apgabals) Kurilovkas ciemā. 1943. gadā Anna sāka mācīties skolā Frunzē (kopš 1991. gada – Biškeka), uz kurieni bija pārcēlusies dzīvot viņas ģimene. Pēc mācībām skolā 1953. gadā viņa iestājās Kirgīzijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā.

1958. gadā Anna Panfjorova pabeidza studijas un  sāka docēt matemātiku institūtā. 1960. gadā viņa kopā ar vīru pārcēlās uz dzīvi Groznijā, kur mācīja matemātiku  Naftas rūpniecības tehnikumā. 1964. gadā viņas vīrs iestājās Latvijas Valsts universitātes aspirantūrā un Anna Panfjorova pārcēlās uz Rīgu pie vīra un sāka strādāt Latvijas Valsts universitātes  Skaitļošanas centrā par vecāko laboranti, šeit viņa strādāja līdz 1975. gadam.

Kopš 1966. gada Anna Panfjorova vienlaikus bija arī docētāja Rīgas Politehniskajā institūtā (kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte), 1975. gadā  viņa pārtrauca darbu Latvijas Valsts universitātē, turpināja darbu tikai Rīgas Politehniskajā institūtā, no 1975. gada līdz 1990. gadam  viņa bija Augstākās matemātikas speckursu katedras vecākā pasniedzēja.

1989. gadā Anna Panfjorova aizstāvēja disertāciju, par ko viņai  piešķīra fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. 1992. gadā viņas kandidāta grāds  tika nostrificēts un viņai tika piešķirts matemātikas doktora (Dr. math.) zinātniskais grāds.

No 1990. līdz 1995. gadam Anna Panfjorova saskaņā ar konkursa rezultātiem  veica Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās matemātikas katedras docentes pienākumus. Pēc aiziešanas pensijā viņa 1995.–1998. gadā turpināja darbu šajā katedrā kā lektore, bet kopš 1998. gada viņa bija lektore Inženiermatemātikas institūtā.  Paralēli pedagoģiskajam darbam  Anna Panfjorova veica arī zinātnisko pētniecību, viņa ir daudzu zinātnisko un mācību metodisko publikāciju autore.

2004. gadā Anna Panfjorova aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē.

                                                                                                                       Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa.  Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 483. lpp.