Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Maksimovs

Vladimirs Maksimovs

Vladimirs Maksimovs (1873. g. 26. jūnijā/ 8. jūlijā, Rīgā, Krievijas impērijā – 1938. g. 27. maijā, Rīgā, Latvijas Republikā) – tirgotājs, labdaris, sabiedriskais darbinieks.

Vladimirs Maksimovs ir dzimis 1873. gada 26. jūnijā (pēc vecā stila) Rīgā, pazīstamā Rīgas krievu tirgotāja un labdara Fjodora Maksimova ģimenē.

Pēc tēva nāves Vladimirs Maksimovs mantoja viņa lietu – ikonu veikalu «Fjodora Maksimova ikonu un zeltīšanas tirdzniecības iestāde Rīgā». Papildus iepriekšējai tirdzniecībai viņš atvēra rakstāmpiederumu veikalu.

V. Maksimovs, tāpat kā viņa tēvs, bija vairāku kredītiestāžu un daudzu Rīgas krievu biedrību biedrs, aktīvi nodarbojās ar labdarību. No 1911. gada decembra viņš bija Rīgas Nikolaja Krievu tirgotāju savstarpējās palīdzības biedrības biedrs.

1917. gada augustā Vladimirs Maksimovs bija Rīgas pilsētas domes deputātu ar lēmēja balsstiesībām kandidātu sarakstā, ko bija izvirzījusi Nacionāldemokrātiskā Rīgas pilsētas krievu pilsoņu savienība (saraksts Nr. 4).

Latvijas Republikā V. Maksimovs vairs nebija nodarbojies ar tirdzniecību. Savu uzmanību viņš pievērsis darbam kredītiestādēs un Latvijas krievu sabiedriskajās organizācijās. Viņš bija “Krievu Labdarības biedrības” sastāvā, aizgādņu biedrībā “Čakluma Nams” (Дом Трудолюбия), Firsa Sadovņikova Nabagu patversmes komitejā. Papildus tam V. Maksimovs bija “Krievu kluba” Padomes loceklis, Rīgas 3. Savstarpējā kredīta biedrības Valdes un Padomes loceklis, biedrības “Viesu Sēta” Valdes loceklis un daudzu citu.

Pēdējos divus savas dzīves gadus veselības stāvokļa dēļ V. Maksimovs bija pārtraucis aktīvi nodarboties ar sabiedrisko darbību.

Vladimirs Maksimovs ir miris pēkšņā nāvē 1938. gada 27. maijā Rīgā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelaiķa apdziedāšana notika 1938. gada 30. maijā Svētās Trīsvienības Pārdaugavas pareizticīgo baznīcā, V. Maksimovs apbedīts Rīgas Pokrova kapos.

Ģimene:

Vladimirs Maksimovs bija precējies ar Aleksandru, dzim. Ņesadomova (1879-1924).

Sēru paziņojums par Valdimira dzīvesbiedres Aleksandras Maksimovas pāragro nāvi.

Tekstu sagatavojusi Aleksandra Jakovļeva, 2021. g. novembrī

Tekstu sagatavojusi Aleksandra Jakovļeva, 2021. g.

Materiālu papildinājusi Tatjana Feigmane.

Informācijas avoti:

LVVA, 2996. f., 12. apr., 2605. lieta;

Рижское русское Николаевское купеческое вспомогательное общество. Рижский вестник № 283, 12.12.1911;

Список кандидатов в гласные, Рижское утро: ежедневная утренняя газета № 192, 09.08.1917;

Умер В.Ф. Максимов. – Сегодня № 149, 30.05.1938.

Ilustrācijas tēmai