Sākumlapa > Tēmas > Personas
Konstantīns Arabažins

Konstantīns Arabažins

Konstantīns Arabažins (1865. g. 2./ 14. janvārī  Kijevas guberņā, Krievijas impērijā – 1929. g. 13. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – profesors, filologs, speciālists krievu literatūrā, sabiedriskais darbinieks, Krievu Universitātes kursu Rīgā dibinātājs un pirmais rektors.

Konstantīns Arabažins ir dzimis Kaņivas pilsētā, Kijevas guberņā, cēlies no Poltavas guberņas muižnieku ģimenes, viņš bija krievs un pareizticīgais. Divreiz bija precējies, bērnu nebija.

1890. gadā viņš beidza Kijevas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti, iegūdams zinātņu kandidāta grādu, vēlāk Harkovas Universitātē ieguva maģistra zinātnisko grādu.

1891. gadā viņš pārcēlās uz  Sanktpēterburgu, galvaspilsētā strādāja par docētāju vairākās mācību iestādēs. Viņš bija viens no iniciatoriem – dibināt Sanktpēterburgā Krievijā pirmo Tautas universitāti. Kopš 1913. gada viņš bija  Helsingforsas (Helsinku) Universitātes Krievu valodas un literatūras katedras ordinārais profesors, vēlāk kļuva par šīs universitātes profesoru. 1917.–1918. gadā bija Helsinku Tautas universitātes priekšsēdētājs.

Vēl pirms revolūcijas Krievijā K. Arabažins bija visai pazīstams zinātnieks-slāvists. Viņš bija uzrakstījis ne mazums grāmatu un rakstu par literatūru un teātri. Par 1891. gadā Kijevā izdoto grāmatu  “Kazimirs Brodzinskis un viņa literārā darbība” viņam piešķīra Krievijas Zinātņu akadēmijas  grāfa S. Uvarova  mazo prēmiju un Kijevas Universitātes Svētā Vladimira prēmiju.

K. Arabažins vienmēr  bija aktīvā sabiedriskā pozīcijā. Būdams lielisks orators, pirms revolūcijas viņš daudz brauca pa Krieviju un uzstājās ar publiskām lekcijām. Viņš bija daudzu sabiedrisko organizāciju loceklis un vadītājs, laikrakstu izdevējs, piemēram,  20. gadsimta sākumā viņš izdeva avīzi “Северный курьер” (Ziemeļu Kurjers).

1920. gada rudenī profesors K. Arabažins pārcēlās uz Latviju un apmetās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā. Tolaik viņš arī kļuva par Latvijas Augstskolas (kopš 1923. gada – Latvijas Universitātes) profesoru, taču nestrādāja šeit ilgi, jo drīzumā Slāvistikas nodaļu slēdza. 1921./1922. mācību gadā viņš bija mācībspēks Latvijas Tautas universitātē. 1921. gada janvārī viņš bija viens no Krievu Tautas universitātes dibinātājiem un pirmais vadītājs. Kopš 1921. gada rudens – laika, kad Rīgā tika radīti Krievu universitātes kursi, viņš bija šīs mācību iestādes pastāvīgs rektors un mācībspēks. Universitātes kursos viņš lasīja lekcijas krievu literatūrā un krievu valodas un literatūras metodoloģijā.

K. Arabažins strādāja arī dažās Rīgas ebreju mācību iestādēs – Jakova Landau privātā vidusskolā,  ebreju pamatskolā “Tora vderech erec”, Ebreju konservatorijā. Taču šeit viņam nebija daudz mācību stundu, jo lielāko daļu laika aizņēma darbs Krievu universitātes kursos.

Kopš 1925. gada K. Arabažins piedalījās Izglītības ministrijas Krievu nodaļas speciālās komisijas darbā – tā izstrādāja mācību grāmatas un programmas  skolām, kurās mācības notika krievu valodā. Pēc Krievu universitātes kursu pārstāvju slēdziena, līdz šim laikam mācību grāmatām un programmām bijusi  zema kvalitāte. Kā K. Arabažina darba rezultāts 1927. gadā Rīgā iznāca mācību līdzeklis “Krievu literatūra krievu vidusskolā”.

Dzīvodams  Latvijā, sākumā K. Arabažins visai bieži publicēja savus rakstus laikrakstā  “Сегодня”; 1922. gada otrajā pusē ar viņa līdzdalību sāka iznākt krievu literāra un sabiedriski politiska avīze “День” (Diena), taču dienasgaismu ieraudzīja tikai deviņi tās numuri.

Profesors vienmēr bija kultūras un izglītojošo pasākumu, rakstnieku, dzejnieku un kultūras darbinieku piemiņas svinību sarīkošanas iniciators. Kopš 1925. gada viņš vienmēr piedalījās Krievu kultūras dienu Latvijā organizēšanā un norisē.

Dažus vārdus ir vērts pateikt par šo aktīvo kultūras un izglītības norišu radītāja un veicēja idejisko pozīciju. K. Arabažina garīgo meklējumu ceļš bija ilgs. Jaunībā viņš aizrāvās ar marksismu, darbojās nelegālos pulciņos. Vēlāk viņš  principiāli atteicās no politiskās darbības un piekopa tikai sabiedrisko darbību.

Viņš bija pazīstams kā parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības idejas piekritējs – tā, pēc viņa domām, bija uzplaukuma un progresa ķīla. Viņš iestājās par  izglītību,  humanitāti un brīvību, bija  principiāls vardarbības pretinieks; viņš bija atvērts saskarsmei un draudzībai ar dažādu nacionalitāšu cilvēkiem, viņam bija cieši kontakti ar vairākiem latviešu inteliģences pārstāvjiem (piemēram, ar Zentu Mauriņu)  un arī  ar politiskiem darbiniekiem.

Pret pareizticību K. Arabažins izturējās visai atturīgi, pēc būtības viņš nebija iekļāvies baznīcā, taču viņš nekad pilnībā arī nenorobežojās  no baznīcas. Tiekšanās pēc brīvības un iecietības, vēsa attieksme pret pareizticību dažbrīd pietuvināja profesoru rietumniekiem un liberāļiem.

K. Arabažina liberālās idejas sasaucās ar konservatīvu pozīciju. Viņš sprieda par nepieciešamību saglabāt kultūras tradīcijas, kas varētu glābt Krieviju no tās likteņa lemtajām nelaimēm. Krievu Universitātes kursu programma bija balstīta klasikas studijās; mācību procesā turpināja izmantot iepriekšējo ortogrāfiju. K. Arabažins   izvirzīja studentiem stingras prasības, kursu pamatā bija ielikts mācību kvalitātes princips, bet ne cenšanās izlaist no augstskolas pēc iespējas vairāk klausītāju.

K. Arabažina darbība Latvijā bez šaubām bija sajūgta ar  lielām nervu un emocionālām pārslodzēm. Viņa lolotā bērna – Krievu  universitātes kursu materiālais stāvoklis vienmēr bija sarežģīts, studentu skaits nebija liels. Viņš cieta no nervu darbības traucējumiem un galvassāpēm, divus mēnešus bija spiests pārtraukt pildīt savus  pienākumus. Tas viss arī kļuva par  vienu no tik bezjēdzīga nelaimes gadījuma   iemesliem,, kas kļuva par viņa nāves cēloni: viņš pakļuva zem tramvaja. Pēc šī  gadījuma viņš nodzīvoja vēl dažas dienas un  1929. gada 13. jūlijā mira no negadījumā  iegūtajām traumām.

Konstantīnu Arabažinu glabāja 1929. gada 16. jūlijā Pokrova kapos. Viņu apstāvēja arhibīskaps Jānis (Pommers) Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Ar to Latvijas Pareizticīgās baznīcas galva pienācīgi novērtēja profesora Konstantīna Arabažina nopelnus krievu kultūras un izglītības labā.

Sergejs Coja

 

Informācjas avoti:

1) Исаков С.Г. Профессор Хельсинского университета К.И. Арабажин. Очерк жизни и деятельности. В кн.: Studia slavica Finlandensia. Tomus IV. Helsinki, 1987, c. 68–111.

2)  Ковальчук С.Н. Константин Иванович Арабажин. В кн.: Покровское кладбище. Слава и забвение. Сборник статей.  Видякина С., Ковальчук С. (сост.) Рига: Multicentrs, 2004, c. 149–151.

3) Сидяков Ю.Л. “Дело” К.И. Арабажина. В кн.: Радость ждет сокровенного слова... Сборник научных статей в честь профессора Латвийского университета Людмилы Васильевны Спроге. Шром Н. (гл. ред.). Рига: Издательство Латвийского университета, 2013, c. 251–259.

4)  Цоя С.А. Русский институт университетских знаний: страницы истории. Альманах. Вып. XLIV. Мазур С.А. (ред.). Рига: Издание общества Seminarium Hortus Humanitatis, 2016, c.  27–33. 

5)  Zigmunde A. LU profesors Konstantīns Arabažins (1866–1929).  Grām.:  Latvijas Universitātes  Raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība. 738. sējums. Rīga: LU, 2008, 52.–57. lpp.

 

 

Светлана Ковальчук. Константин Иванович Арабажин

Светлана Ковальчук. Константин Иванович Арабажин (1866-1929). - Покровское кладбище. Слава и забвение. - Рига, 2004

Татьяна Фейгмане. Русские в довоенной Латвии - Глава III. Русские студенты в высшей школе

Сергей Цоя. Русский вуз в довоенной Латвии

Русские университетские курсы в Риге. Краткий отчет о деятельности (1921-1922).  Рига, 1922

Русские университетские курсы в Латвии. Юбилейный сборник (1921-1926). - Рига, 1926