Vladislavs  Volkovs  - Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Dzimšanas datums, vieta -  1963.g. 14.oktobrī, Jelgava (Latvija)

Izglītība:

1981.-1986.g.g. – M. Gorkija v.n. Urālu Valsts universitātes Filozofijas fakultāte;

1986.-1989.g.g. – M. Gorkija v.n. Urālu Valsts universitātes aspirantūra;

1989.g. - Filozofijas zinātņu kandidāts;1998.g. – Socioloģijas doktors.

Darba vietas:

Kopš 2012. - Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

2004. -2012. - Daugavpils Universitātes asociētais profesors un Sociālo pētījumu institūta direktors

1989.-2004. - Informācijas sistēmu menedžmenta institūts

1989.-1998.  - Rīgas Aviācijas universitāte

Kopš 1992.  – Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieks.

 

Zinātnisko pētījumu virziens - Latvijas krievu nacionālā minoritāte: socioloģiskā analīze.