Ņina Lapidusa (dz. 1940.g.) ir mākslas zinātniece. Dzimusi pilsētā Verhņaja Pišma pie Jekaterinburgas (bijusī Sverdlovska). Absolvēja Urālu Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes  mākslas vēstures nodaļu. Rīgā dzīvo kopš 1963. gada. No 1968. līdz 1995. gadam strādāja par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci LPSR Mākslas muzejā (patlaban - Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs), kur nodarbojās ar krievu klasisko mākslu.

Ņinas Lapidusas raksti tika publicēti Rīgas krievu un latviešu preses izdevumos, kā arī Maskavas izdevumos : žurnālā "Hudožņik" („Mākslinieks”), gadagrāmatā "Muzej" (par Mākslas muzeja kolekciju, par periodiskajām mākslas izstādēm, Rīgas māksliniekiem emigrācijā).

2001. gadā Ņina Lapidusa sagatavoja un izdeva Sergeja Vinogrādova memuārus „Agrāko laiku Maskava” ("Прежняя Москва") (izdevniecība "Multicentrs", Rīga). Tanī pat gadā klajā nāca viņas sagatavotais albums monogrāfija „Sergejs Vinogrādovs” ("Сергей Виноградов") (Sanktpēterburga, izdevniecība "Zolotoj vek").

2005.-2006. gados Ņina Lapidusa bija izdevusi monogrāfijas : „Sergejs Vinogrādovs” (" Сергей Виноградов"), „Bogdanovs-Beļskis” ("Богданов-Бельский"), „Vilhelms Timms” ("Вильгельм Тимм"), „Nikolajs Samokišs” ("Николай Самокиш") (Izdevniecība "Belij gorod", Maskava).

Patlaban (2011. gadā ) Sanktpēterburgas izdevniecība «Zolotoj vek» gatavojas laist klajā viņas sagatavoto albumu monogrāfiju „N. Bogdanovs-Beļskis” ("Н.Н.Богданов-Бельский").