Koris un folkloras teātris „Zvoņņica”

Koris un folkloras teātris „Zvoņņica”

Nacionālo mazākumtautību bērnu un jauniešu koris un folkloras teātris „Zvoņņica”.

Dibinātājs un vadītājs Aleksandrs Brandavs.