Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) sāka darboties 1946. gadā uz agrākās sabiedrības „Provodņiks” bāzes. RER ražoja elektroiekārtas vilcieniem. 1950. gadā uzņēmums kā pirmais PSRS apguva veļas mazgājamo mašīnu ražošanu.

Lielu ieguldījumu uzņēmuma tapšanā un attīstībā devuši tā vadītāji M. Fesenko (1957–1972) un O. Anfimovs (1981–1983).

Ilustrācijas tēmai