Izstāde «Rīgas Pokrova kapi»

Izstāde «Rīgas Pokrova kapi»

2006. gada vasarā Latvijas universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (LAB) tika sarīkota izstāde, kas veltīta Rīgas vecākajai pareizticīgo kapsētai -  Pokrova (Vissv. Dievmātes Patvēruma) kapiem. Izstādi veidojušas Svetlana Vidjakina un Svetlana Kovaļčuka.

No kreisās uz labo: LAB direktora vietnieks Valdis Mazulis, Svetlana Kovaļčuka, Svetlana Vidjakina un LAB direktore Venta Kocere izstādes atklāšanas laikā 2006. gada 28. jūlijā. A. Melbārža foto.

Покровское кладбище. Слава и забвение. - Составители С.Видякина и С.Ковальчук. - Рига, 2004