Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Drizina

Tatjana Drizina

Tatjana Drizina (26.02.1920, Rīga -  ?) – ekonomikas zinātņu kandidāte, Rīgas Politehniskā institūta docente (no 1990. – Rīgas Tehniskā universitāte).
Nākamās docentes māte bija šuvēja, bet tēvs – koku šķirotājs. 1938. gadā Tatjana beidza ģimnāziju Rīgā un tālāko izglītošanos turpināja Grenobles (Francija) ekonomisko zinātņu institūta eksterna nodaļā. Pabeigt studijas liedza Otrais pasaules karš, tādēļ nācās atgriezties mājās. No 1940. gada Tatjana Drizina pievērsās darbam plānveida ekonomikas sfērā, veltot tam 28 savas dzīves gadus. Kara gados viņa kopā ar māti un māsu evakuējās PSRS dziļā aizmugurē. Tēvs mira geto.
Pēc Rīgas pilsētas izpildkomitejas aicinājuma Drizina 1945. gadā atgriezās Rīgā, strādāja šai sistēmā līdz 1947. gadam.1952. gadā viņa atsāka kara pārtrauktās studijas un 1957. gadā Rīgā saņēma Vissavienības finanšu neklātienes institūta absolventa diplomu. Strādāja Latvijas PSR Autotransporta un šoseju ministrijā, kur pievērsās zinātniskajam darbam, nokārtoja zinātņu kandidāta minimumu un publicēja vairākus rakstus
No 1961. gada T. Drizina strādāja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. 1964. gadā aizstāvēja disertāciju. Ar Augstākās atestācijas komisijas (AAK) lēmumu viņai piešķīra ekonomikas zinātņu kandidātes grādu. Šajā gadā Drizinu ievēlēja vecākās zinātniskās līdzstrādnieces amatā. Turpmākos desmit gadu laikā viņa pasniedza ekonomikas disciplīnas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, Mācību kombinātā un Kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.
1968. gadā T. Drizina sāka strādāt Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Inženierekonomikas un vadības fakultātē par vecāko pasniedzēju. 1969. gadā, institūta komandēta, viņa devās uz Nicu (Francija) transporta ekonomikas jautājumu pārzinātājas un specializētā tulka (transporta ekonomikas jautājumos) statusā. 1970. gada oktobrī T. Drizinu apstiprināja par Ražošanas ekonomikas un organizācijas katedras docenti. 1972. gadā docente Drizina bija komandējumā Drēzdenes pilsētā (VDR), uz 9. zinātnisko transporta kongresu „Kravas transporta mērķi sociālistiskajā tautas saimniecībā”.
No 1972. gada raksturojuma: „Drizina T. ir augsti kvalificēta speciāliste. Viņa veic plašu pasniedzējas un zinātnieces darbību. Pēta darba algas un materiālās stimulēšanas pilnveides problēmas autotransportā, kā arī vada projektus par autoceļu tīkla attīstību republikā, zinātniskās pētniecības līgumdarbu izpildē plaši iesaistot studentus. Viņai ir bagāta zinātnieces pieredze – 57 zinātnisko darbu un metodisko iestrādņu publikācijas (no tām 13 grāmatas un brošūras). Drizina brīvi pārvalda vairākas svešvalodas: franču, vācu un angļu. 1977. gadā Drizina bija komandējumā Polijas Tautas republikā, lai apmainītos augstskolu sadarbības pieredzē. Docente Drizina vairakkārt tika ievēlēts docentes amatā, vienu gadu pasniedza angļu valodu angļu valodas katedrā.
1991. gadā docente Drizina aizgāja no RTU, jo pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs.

                                                                                                        

Sergejs Čuhins