Svētā Alekseja pareizticīgo baznīca

Svētā Alekseja pareizticīgo baznīca

Pareizticīgo dievnams uzbūvēts 1751. gadā Ziemeļu karā sagrautās luterāņu baznīcas vietā Rīgas pilsētas mūru iekšpusē. 1896. gadā to pārveidoja par Sv. Alekseja vīriešu klosteri. XX gs. 20. gadu sākumā dievnama ēku nodeva Romas Katoļu baznīcas rīcībā.

J. K. Broces zīmējums.

 

Ilustrācijas tēmai

Pēc tēmas

Pareizticība Latvijā no X līdz XX gs.

Rīgas krievu iedzīvotāji Johana Kristofa Broce zīmējumos

Johans Kristofs Broce

Rīgas citadele

Strūgas Daugavā

Krievu namdari Rīgā. J. K. Broces zīmējums

Tirgoņa Semjona Ļeļuhina nams

Svētā labticīgā kņaza Aleksandra Ņevska dievnams Rīgā

Aleksandra Ņevska baznīcas 19. gs. zīmējums

Pareizticīgo garīdznieks

sveču un ziepju pārdevējs

Kaftanā ģērbies krievu dārzeņu tirgotājs

Veca krievu zaldāta sieva

Krievu tirgotājs no Rīgas

Krievu tautības rīdzinieks kažokā

Krievu veģu tirgotājs

tirgotājs, kas pārdod tēju vai medus dzērienu

Rīgas krievu tirgotāja sieva

Krievu meitene – citronu pārdevēja

Krievu tirgotāja dēls

Turīga krievu tirgotāja dēls no Orlas

Krivu kamanas

Krievu iedzīvotājs, kurš tirgo reņģes un medījumus

Krievs Rīgā pārdod (treknas) sveсes

Divvietīgu angļu atsperratu kučieris

Donas kazaku uniforma

Pareizticīgo ķesteris

Sv.Pētera un Pāvila baznīca 18.gs.beigās

Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas dievnams

Krievu dārznieka kalps

Krievu sieviete no tirgotāju aprindām

Baznīca par godu Vissvētās Dievmātes ikonai “Dzīvudarošais Avots”

Pārdaugavas Svētās Trijādības baznīca

Rīgas Svētā Pravieša un Priekšteča Jāņa pareizticīgo baznīca

Pokrova baznīcas koris

Māja Nr.170. Мihaila Erceņģeļa baznīca

Gogoļa iela. Māja Nr. 9. BAZNĪCA

Lāčplēša iela 108

Visu Svēto baznīca Rīgā

Kaftanā ģērbies dārzeņu tirgotājs

Krievu tirgotāja dēls, ģērbies kaftanā

Krievu ormanis Rīgā. J.K.Broces zīmējums

Maisu kārtas. J.K. Broces zīmējums

Sergejs Saharovs