Biedrība „Sokol”

Biedrība „Sokol”

Šī kustība aizsākās Čehijā XIX gs. vidū kā protests pret Austroungārijas īstenoto čehu pārvācošanas politiku. Tautas gara un spēka celšanai kustības ideologi (M. Tiršs un I. Figners) izstrādāja speciālu fizisku vingrojumu sistēmu. „Sokol” kustība ātri iemantoja popularitāti slāvu tautu, t.sk. krievu, vidū. Īpaši populāras tās idejas kļuva emigrācijas apstākļos. Latvijā pirmā vingrošanas biedrība „Sokol” radās Daugavpilī 1928. gadā, pēc tam Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā. Līdztekus vingrošanai „Sokol” biedriem tika ieaudzināta nepatika pret boļševismu.

Ilustrācijas tēmai