Kamita un Konstantīns Portnovi

Kamita un Konstantīns Portnovi

Kamitu un Konstantīnu Portnovus nošāva par palīdzības sniegšanu padomju karagūstekņiem. Konstantīns Portnovs pirmskara Rīgā bija plaši pazīstams kā pedagogs un „Krievu senatnes pētnieku pulciņa” dalībnieks. Viens no iniciatoriem līdzekļu vākšanai piemineklim kritušajiem padomju karavīriem.

«Никто не забыт!» Что мы знаем о героях 1941 года?