Sākumlapa > Tēmas > Personas
Joakims Pečatkins

Joakims Pečatkins

Joakims Pečatkins (1834. g. 9./21. septembrī, Sanktpēterburgā, Krievijas impērijā – 1896. g. 29. jūnijā/11. jūlijā, Ufas guberņā, Krievijas impērijā) – kalnrūpniecības inženieris, izdevējs, sabiedriskais darbinieks, slavofīls.

Joakims Pečatkins ir dzimis 1834. gada 9. septembrī Sanktpēterburgā, daudzbērnu tirgotāja ģimenē. Ģimenes galva Pjotrs Pečatkins (1792-1860) bijis Krasnoseļskas rakstāmpapīru fabrikas (Sanktpēterburgas apkaimē) īpašnieks, kā arī nodarbojies ar izdevējdarbību. Pēc esošiem datiem, Pečatkinu ģimenē bija pieci dēli un viena meita.

No 1853. līdz 1859. gadam Joakims Pečatkins studējis Tērbatas (Tartu) Universitātē, kur ieguvis kalnu inženiera profesiju. Savu izglītību viņš turpināja Vācijā - Freiburgas Kalnu akadēmijā. Viņam bija zinātņu kandidāta grāds.

Vairākus gadus pēc studiju beigšanas viņš vadījis kalnrūpnīcu Urālos. Pirms pārcelšanās uz Rīgu viņš bija viens no Sanktpēterburgas Slāvu labdarības biedrības dibinātājiem.

1860. gadu beigās un 1870. gadu sākumā J. Pečatkins pārvaldījis brāļu Popovu tirdzniecības firmu Rīgā. Viņa pārcelšanās uz dzīvi Rīgā, droši vien, bija saistīta ar precībām ar kādu no minētās firmas mantiniecēm.

Savas dzīves un darbības laikā Rīgā Joakims Pečatkins atstājis aiz sevis ievērojamu ieguldījumu. Bez savas pamatdarbības viņš aktīvi darbojies sabiedriskajās lietās: bija vairāku vietējo krievu biedrību dibinātājs un biedrs.

J. Pečatkins bija viens no Rīgas Krievu kluba vecākajiem. Viņš bija arī Trešās Savstarpējā aizdevuma biedrības sastāvā, kurā bija Valdes direktors un priekšsēdētājs.

Joakims Pečatkins piedalījies arī Rīgas Pētera un Pāvila pareizticīgās brālības darbībā, bija viens no tās dibinātājiem un vairākus gadus bija šīs brālības padomes priekšsēdētājs. Viņš ir sniedzis lielu ieguldījumu šīs brālības jaunā nama atvēršanā Rīgā, kā arī Pētera un Pāvila brālības Krievu-igauņu-latviešu skolas atvēršanā 1869. gadā.

Pēc Pečatkina iniciatīvas, 1870. gadā Rīgā tika nodibināta Pētera un Pāvila brālības Rīgas nodaļa krievu rūpniecības un tirdzniecības veicināšanai. Taču pēc viņa aizbraukšanas no Rīgas šī nodaļa pārtrauca savu darbību.

Būdams slavofīls, J. Pečatkins iestājās par krievu kultūras attīstību Baltijas novadā. Viens no pirmajiem viņš izvirzījis jautājumu par pastāvīgi darbojošā Krievu teātra izveidi Rīgā. Pieaugot interesei un pieprasījumam pēc kultūras pasākumiem krievu valodā, aktuāls kļuvis arī jautājums par atsevišķas ēkas uzbūvi Krievu teātrim.

Jau 1871. gadā tika ievēlēta Celtniecības komiteja Rīgas Krievu teātra ēkas celšanai, kā arī ievēlēta Teātra komiteja. Pečatkins kļuva par vienu no Teātra komitejas pirmā sastāva locekļiem. Pastāvīgā Rīgas Krievu teātra trupa parādījusies 1883. gadā, bet ēka Krievu teātrim tika uzcelta tikai 1901. gadā.

Atbalstījis Pečatkins arī laikraksta “Rīgas Vēstnesis” («Рижский вестник») izdošanu, ziedojot naudu, lai šis laikraksts varētu turpināt darbību. 1873. –1877. gada laikposmā viņš ik gadu ziedojis avīzei 100 rubļu (tajos laikos tā bija visai liela naudas summa – tulkot. piezīme).

1874. gada beigās /1875. gada sākumā Joakims Pečatkins aizbraucis no Rīgas un atgriezies Sanktpēterburgā. Daudzi Rīgas sabiedriskie darbinieki bija sarūgtināti par viņa aizbraukšanu. Pēc rīdzinieku atsauksmēm, Pečatkins bija: “Cienījams cilvēks, kurš ieguvis universitātes izglītību un lieliski pazinis vietējās īpatnības...

Pieminot Joakima Pečatkina darbību, tika savākta naudas summa un nodibināta viņa vārdā nosauktā stipendija Rīgas Aleksandra vīriešu ģimnāzijas ar krievu mācību valodu audzēkņiem.

Aizbraucot no Rīgas, Joakims Pečatkins iesaistījās ģimenes biznesā. Viņš bijis vācu valodā izdotā Sanktpēterburgas laikraksta “St. Peterburger Herold” atbildīgais izdevējs un redaktors. Pēc vecākā brāļa Konstantīna Pečatkina nāves viņš vadījis Krasnoseļskas rakstāmpapīru fabrikas lietas.

Joakims Pečatkins ir miris pēkšņā nāvē 1896. gada 29. jūnijā Ufas guberņā, pie Samāras-Zlatoustas dzelzceļa Šafranovas stacijas. Nelaiķis tika apbedīts Sanktpēterburgā.

Ģimene:

Joakims Pečatkins bija precējies divreiz. Pirmā sieva – Pelageja Pečatkina (dzim. Popova; mirusi 1869. gada 30. aprīlī Sanktpēterburgā) ir apbedīta Rīgā.

 

 

 

 

 

 

 

“Rīgas Vēstnesis” (Рижский вестник), Nr. 36, 03-05-1869.

Otrā sieva – Aleksandra Pečatkina (domājams, viņa bija pirmās sievas – Pelagejas Pečatkinas - māsa). Abās laulībās bija piedzimuši bērni.

BRĀĻI PEČATKINI

Vecākais brālis – Konstantīns Pečatkins (1818-1895) – 1. ģildes tirgotājs, inženieris tehnologs. Tāpat kā tēvs - Pjotrs Pečatkins, viņš nodarbojies ar rakstāmpapīru un papīra ražošanu. Konstantīns nodarbojās arī ar izdevējdarbību. K. Pečatkina fabrika kļuva par pirmo fabriku Krievijā, kas uzsāka telegrāfa lentes ražošanu, balstoties uz pašas fabrikas izstrādni. Ilgus gadus viņam piederēja monopols šajā ražotnē.

Brāļi – Vjačeslavs Pečatkins (1819-1898) un Vasilijs Pečatkins – arī nodarbojušies ar ģimenes biznesu.

Jaunākais brālis – Jevgēņijs Pečatkins (1838-1918) arī bija iesaistīts ģimenes biznesā. Viņš absolvējis komercskolu un Pēterburgas Universitātē studējis juridiskās zinātnes. Taču jaunākais no brāļiem Pečatkiniem tika iesaistīts arī revolucionārajā darbībā.

Neraugoties uz visām grūtībām un šķēršļiem, brāļiem Pečatkiniem ne tikai izdevās saglabāt tēva – Pjotra Pečatkina iesākto lietu, bet arī pavairot sasniegto.

Tekstu sagatavojusi Aleksandra Jakovļeva, 2022. g.

Saīsināts tulkojums no krievu valodas

Informācijas avoti:

1. Объявление о смерти П.Е. Печаткиной. – Рижский вестник №36, 03.05.1869.

2. Рига, 22-го октября. – Рижский вестник № 235, 22.10.1870.

3. Рига, 2-го ноября. – О русском театре, Рижский вестник № 247, 02.11.1871.

4. Рига, 7-го октября. – Рижский вестник № 227, 07.10.1875.

5. Inland. In Anerkennung der verdienstvollen Thätigkeit. – Rigasche Zeitung №133, 11.06.1876.

6. Леонид Витвицкий. Забытое рижское русское общественное учреждение.– Рижский вестник № 290, 30.122.1893.

7. Городской дневник, И.П. Печаткин [некролог]. – Рижский вестник № 143, 01.07.1896.

8. По поводу сорокалетия издания нашей газеты. – Рижский вестник № 1, 02.01.1909.

9. Иоаким Петрович Печаткин, данные о годах жизни: https://www.geni.com

10. Великий князь Николай Михайлович. ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. В 4-х томах. Составитель В. Саитов. – Санкт-Петербург. Типография М.М. Стасюлевича. 1912.

11. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии : Материалы к биографическому словарю: Т.I (до 1940 г.): Словник. Составитель – проф. С. Г. Исаков. Издательство: Союз славянских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, 1996 г.

12. (?), Купеческая гильдия, Территория бизнеса № 2 (11), 2007 г. стр. 89-91.

 13. Александра Яковлева, История основания Русско-Эсто-Латышской школы/училища Рижского Петропавловского братства. Август 2022. http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/yakovleva-sccool/

***

Tatjanas Feigmanes veiktie teksta papildinājumi:

Joakima Pečatkina bērni un pēcteči

Olga Pīranga (dzim. Pečatkina; 1868. g. 7. janvārī, Sanktpēterburgā – 1938. g. 20. decembrī, Rīgā).

 "Segodņa", Nr. 353, 22-12-1938.

Ludmila Šutova (dzimusi Pečatkina) bija precējusies ar Aleksandru Šutovu - Rīgā pazīstamās tirgotāju ģimenes atvasi.

Vera Alebastra (dzim. Pečatkina; 1889. g., Sanktpēterburgā – 1964. g. 1. novembrī, Lielbritānijā).

 ***

Pečatkinu ģimenes pēcteču vidū ir pazīstama Jevgeņija Bergmane (dzim. Pečatkina; 1915. g. 5. jūlijā, Krievijas impērijā – 2003. g. 27. jūlijā, Rīgā, Latvijas Republikā). Starpkaru Latvijā viņa dzīvojusi un mācījusies skolā. 1944. gadā kopā ar vīru emigrējusi uz Rietumiem. 1990. gados viņa atgriezās Latvijā un nodarbojās ar gaļas lopkopību.