Arķibīskaps Jānis (Pomers) Daugavpils sv. Aleksandra Ņevska katedrāle

Arķibīskaps Jānis (Pomers) Daugavpils sv. Aleksandra Ņevska katedrāle

Daugavpils sv. Aleksandra Ņevska katedrāles koris dievnama svētku dienā, 1925. g. 12. septembrī. Pirmā rindā no kreisas uz labo: diākons Ģerbačevskis, Anfisa Blaguško, Lidija Glagoļeva, tēvs Jevgeņijs Svincovs,  arķibīskaps Jānis (Pomers), Vladimirs Glagoļevs, Valentīna Glagoļeva. 3.rindā pēdejais no laba Filips Blaguško (Jurija Glagoļeva vectēvs).