Rīgas Garīgā semināra beidzēji 1928. gadā

Rīgas Garīgā semināra beidzēji 1928. gadā

Rīgas Garīgais seminārs tika dibināts 1850. gadā. Tā darbību pārtrauca Pirmais pasaules karš. Pateicoties arhibīskapa Jāņa (Pommera) pūlēm,  1926. gadā seminārs atjaunoja savu darbību un darbojās līdz 1936. gadam. Rīgas Garīgā semināra audzēkņu pirmais izlaidums notika 1928. gadā.

Sēž no kreisās: V. Jansons, virspriesteris N. Perehvaļskis, semināra rektors virspriesteris I. Jansons, arhibīskaps Jānis (Pommers), virspriesteris K. Zaics, D. Rudzītis, I. Mihelsons.

Stāv no kreisās: N. Permjakovs, N. Laucis, A. Hofmanis, P. Bērziņš, V. Rušanovs, G. Varfolomejevs, F. Ratnieks, S. Pokrovskis, V. Baranovskis, N. Vieglais, J. Ļegkijs. Foto atļāva publicēt D. Trubeckojs.

Ilustrācijas tēmai