“Vecticībnieku saraksts” 2. Saeimas vēlēšanās

“Vecticībnieku saraksts” 2. Saeimas vēlēšanās

“Vecticībnieku saraksts” 2. Saeimas vēlēšanās.

Šajās vēlēšanās piedalījās četri krievu grupējumi: “Pareizticīgo vēlētāju un krievu sabiedrisko organizāciju bloks”, “Krievu apvienotais pagastu un sabiedrisko organizāciju saraksts”, “Vecticībnieku saraksts” un Krievu tautas darba partija.

Latvijas krievu pilsoņiem neizdevās saliedēt spēkus, piedalīties vēlē-šanās ar vienu sarakstu un izveidot Saeimā vienotu krievu frakciju.

Lai gan krievu deputāti tika ievēlēti no dažādiem sarakstiem, par savu galveno uzdevumu viņi uzskatīja Latvijas krievu iedzīvotāju interešu aizstāvību un konsekventi to pildīja.