Rīgas Grebenščikova vecticībnieku dievnama zvanu tornis

Rīgas Grebenščikova vecticībnieku dievnama zvanu tornis

1905. gada „Ticības iecietības ukazs” noteica vienlīdzīgas tiesības dažādu kristīgo konfesiju piederīgajiem, to skaitā vecticībniekiem.

Sākas vētraina vecticībnieku dievnamu celtniecība, kuriem tagad atļauts būvēt zvanu torņus; tiek sasauktas baznīcas sapulces, atvērtas mācību iestādes, dibinātas biedrības. 1908. gadā Rīgā tika dibināta  “Vecticībnieku biedrība”

Rīgas Grebenščikova vecticībnieku dievnama zvanu tornis, būvēts 1906. gadā. Mūsdienu skats.