Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Ravdins

Boriss Ravdins

Boriss Ravdins (1942. g. 12. martā Omskas apgabalā, Krievijas PFSR) – kultūras vēsturnieks.

Boriss Ravdins ir dzimis evakuācijā īstenu rīdzinieku ģimenē.  Viņš mācījās Rīgas 23. vidusskolā, bet vidējo izglītību ieguva Rīgas 22. vidusskolā. 1961. gadā viņš iestājās Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē. Tanī pašā gadā viņu steidzami iesauca  karadienestā un tikai 1964. gadā viņš varēja uzsākt studijas. 1969. gadā viņš saņēma diplomu par universitātes beigšanu. B. Ravdins ir strādājis pilsētas saimniecībā – vadīja ar benzīnu darbināmo motorzāģi “Družba” un  zāles pļ’vēju apstādījumos,  bijis skolotājs vakarskolā. 1991.–2006. gadam bija nodaļas redaktors un  līdzredaktors žurnāla “Daugava” redakcijā. Viņš ir rakstījis rakstus, recenzijas Latvijā izdotajos žurnālos, kā arī vārdnīcās “XVIII gadsimta krievu rakstnieki”, “Krfievu rakstnieki. 1800–1917”, tādos rakstu krājumos un žurnālos kā “Память”, “Минувшее”, “22”, “ХХ век и мир”, “Знание – сила”, “Новый мир”,         “Синтаксис” un citos.

B. Ravdins (kopā ar A. Hanjutinu)  ir kinoscenārija  “Горки ленинские”  (Искусство кино, 1993,  Nr.  3. Atsevišķi:  T. Spengler (Hg.). “Lenins letzte Tage”. Eine Rekonstruktion von A. Chanjutin und B. Ravdin. Berlin, Rowohtl, 1994) un kinoscenārija “Mauzolejs”  (Maskava. kinostudija “Dago”, 1995, 10 minūtes; kopā ar A.   Hanjutinu)   autors.    

B. Ravdins ir grāmatas “На подмостках войны: Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941–1944)” autors (Stanford, 2005), grāmatu “Русская печать в Риге: Из истории газеты “Cегодня” 1930-х годов” (grāmata 1.–5. Stanford, 1997; kopā ar J. Abizovu un L. Fleišamnu)  un “Rīgas gaišreģis Eižens Finks” (Rīga, 2002) autors un sastādītājs, bibliogrāfiskā rādītāja “Krievu grāmata Latvijā. 1990–2001” līdzautors kopā ar J. Abizovu u.c. (Rīga 2003), “Baltijas arhīva”  atsevišķu laidienu autors un līdzredaktors (Rīgа, 1999–2000), “Балтийско-русских сборников” (Вып. 1–2. Stanford, 2004, 2007; iznāk kopš 2000. gada) autors un līdzredaktors.

Vada seminārus krievu literatūrā  Queen Mary universitātē Londonā.

Latvijas Krievu kultūras biedrības valdes loceklis.

Publikācijas:

Сергей Радлов - к постановке рижской биографии

Иван Лукаш между Берлином, Парижем и Ригой (К истории рижской журналистики 1920-х годов)

Ilustrācijas tēmai