Sākumlapa > Tēmas > Personas
Simeons Bikadorovs

Simeons Bikadorovs

Simeons Bikadorovs (1922. g. 27. decembrī Donas novadā - 2011. g. 15. janvārī Maskavā, KF) – vecticībnieku ikonu gleznotājs, ikonu restaurators, garīgais tēvs. 

Simeonam Bikadirovam visa apzinīgā dzīve ir pagājusi Vecticībnieku Baznīcā. Viņa dievbijīgais gars un reliģiskā dvēsele allaž bija meklējuši sev radošo piepildījumu, tādēļ viņš pievērsās ikonu glezniecībai. Simeona Bikadirova gleznotās ikonas rotā daudzus vecticībnieku dievnamus. Viņš bija veltījis sevi arī seno ikonu restaurācijai.  

Simeons Bikadirovs ir dzimis 1922. gada 27. decembrī Donas novadā (patlaban Rostovas apgabals) Miļutinas rajona, Morozovas staņicā, Sevastjanova mājās. Viņa tēvs – Terentijs Bikadirovs bija Donas kazaks, abi Simeona vecāki bija dziļi reliģiski vecticībnieki.  Kopš bērnības zēnu aizrāva zīmēšana. Vēlāk ikonu gleznotājs atcerējās, kā bērnībā, aplūkojot ikonas baznīcā, viņš domājis, ka „ikonas ir nolaistas no debesīm pa virvēm, ka cilvēki nav spējīgi uzgleznot ikonas”.

1942. gadā Simeons Bikadirovs tika iesaukts armijā un nosūtīts uz fronti. Pēc Otrā pasaules kara beigām viņš kopā ar karadaļu, kurā bija dienējis, nonāca Latvijā, Salaspils apkārtnē.

1947. gadā S. Bikadirovs absolvēja Krasnodaras Mākslinieciski pedagoģiskās skolas Glezniecības nodaļas pirmo kursu. Pēc tam viņš turpināja savas studijas Rīgas J. Rozentāla Mākslas skolas Glezniecības nodaļā, kur viņš mācījās no 1948. līdz  1952. gadam. Tanī pat laikā viņš sāka apmeklēt Rīgas Grebenščikova Vecticībnieku draudzes (RGVD) dievkalpojumus. Šajā draudzē arī noritēja gandrīz vai viss Simeona Bikadirova mūžs.

1950. gados S. Bikadirovs sāka studēt ikonu glezniecības pamatus pie Jevfimija Kekiševa (1892-1980?), kas brauca uz Rīgu no Igaunijas sādžas „Rajuši”. Savukārt, J. Kekiševs bija mācījies pie ikonu gleznotāja Gavrīla Frolova (1854-1930). Tādā veidā tika nodota senās ikonu glezniecības tradīciju stafete. Šajā laikposmā S. Bikadirovs kopīgi ar J. Kekiševu bija uzgleznojis šādas ikonas: «Введение в храм Богородицы» („Dievadzemdētājas Ievešana dievnamā”) un «Фомино уверение» („Sv. Toma apliecinājums”), pie tam S. Bikadirovam viņa skolotājs atļāva zīmēt svēto tēlu sejas.

1951.-52. gadā Simeons Bikadirovs uzgleznoja Rīgas Grebenščikova Vecticībnieku draudzei savas pirmās ikonas – «Спас нерукотворный» („Rokām Nedarinātā Pestītāja attēls”) un «Св. Иоанн Златоуст» („Sv. Jānis Zeltmute”).

1960. gados RGVD vairākkārt bija viesojies Feodors Kaļikins (1876-1971) - Pomoras vecticībnieks, izcils un atzīts seno gleznu restaurators, kurš bija strādājis Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga) – Krievu muzejā un Ermitāžā. Restaurātors F. Kaļikins, uzturoties RGVD, bija restaurējis daudz seno ikonu un vienlaikus tam viņš apmācīja  S. Bikadirovu restaurācijas mākslai.

Pēc reliģijas lietu pilnvarotā norīkojuma un vecticībnieku draudzes vadības lūguma, 1975. gadā Simeons Bikadirovs bija stažējies Maskavā – Andreja Rubļova Senkrievu kultūras un mākslas muzejā un Vissavienības Restaurācijas zinātniski pētnieciskajā institūtā.

1984. gada augustā S. Bikadirovam tika izsniegta apliecība par to, ka viņš ir atestēts kā  trešās kategorijas mākslinieks restaurators specialitātē – temperas glezniecības tehnika.

Turpmāko piecu gadu laikā Simeons Bikadirovs vairākkārt turpināja pilnveidot savas zināšanas, stažējoties Vissavienības Restaurācijas zinātniski pētnieciskajā institūtā. Daudzu gadu laikā S. Bikadirovs interesējās par G. Frolova un P. Sofronova daiļradi. Bieži vien viņš kontaktējās ar ikonu gleznotāju I. Mihailovu, kura ikonu glezniecības manieri bija nozīmīgi ietekmējusi G. Frolova un P. Sofronova daiļrade. Tomēr visvairāk savā daiļradē S. Bikadirovs centās vadīties no likuma, ko 1551. gadā ikonu gleznotājiem bija apstiprinājis Simtgalvu koncils (Стоглавый собор): „Gleznot kā Andrejs Rubļovs un pārējie tamlīdzīgie gleznotāji, un  pēc paša iedomām un minējumiem Dievu negleznot...”.

Tādēļ Simeona Bikadirova gleznošanas manierē, kompozīcijā, kolorītā un tēlu raksturā ir vērojamas Bizantijas, Senkrievu ikonu glezniecības īpatnības un Andreja Rubļova daiļrades ietekme.

Līdzās darbiem, ko Simeons Bikadirovs bija veicis RGVD, kur viņš bija uzgleznojis vairāk kā 25 un restaurējis vairāk kā 150 ikonas, mākslinieks un restaurators bija strādājis arī Gorkijas (patlaban – Ņižņijnovgorodas) Vecticībnieku draudzē, restaurējot freskas un ikonas. Tāpat viņš bija strādājis arī Novgorodas un Dragobičas vecticībnieku lūgšanas namos.

Simeons Bikadirovs ir uzgleznojis daudz ikonu Latvijas vecticībnieku draudzēm, tai skaitā, Ilūkstes, Pļuskovas un Rīgas Dieva Parādīšanās (Богоявленская) vecticībnieku draudzēm. Mākslinieks uzgleznojis arī dažu vecticībnieku garīgo mācītāju portretus.

„Simeons Terentjevičs bija pārliecināts un dziļi ticēja tam, ka nav iespējams pārnest garīgumu attēlotajā ikonā, ja tu pats neesi garīgi pazemīgs. Un viņš pazemīgi atteicās gleznot, ja nebija vajadzīgā noskaņojuma… Bet mēs, grēcīgie, pamudinājām viņu: „ātrāk, ātrāk, mums ir tik ļoti nepieciešamas ikonas.” Un viņš bez dusmām, mierīgi paskaidroja: „Gan jau uzgleznošu, noteikti uzgleznošu.” Viņš zināja, ka ir grūti izskaidrot neizskaidrojamo, zināja, ka viņu nesapratīs, un... klusēja.

Kad Simeons Terentjevičs gleznoja vai restaurēja ikonas, viņš iedziļinājās sevī, aizvērās no visiem un „klauvēt pie viņa durvīm” bija bezjēdzīgi, nevienam „neatvērs.” 

Pirmais iespaids pēc sastapšanās ar Simeonu Terentjeviču bija šāds: vienkāršs lauku vīrs no sen pagājušajiem „stingriem” laikiem. Bet viņa acis – mierīgas, gudras, skaidras. Skatiens iejūtīgs, nav jaušama neuzticēšanās sarunu biedram.

Simeonam Terentjevičam nepatika fotogrāfēties. Viņaprāt, tas bija nekautrīgi, pret sirdsapziņu.  

Bieži viņš bija atkārtojis vārdus… „Mans sapnis ir pabeigt ikonas, kuras man uzticēja gleznot, augstā garīgā līmenī, lai ikonu tēli iedvesmotu cilvēkus uzcītīgi lūgties, atgādinātu viņiem par Dievu, par Debesīm.”

Tāds bija ikonu gleznotājs un cilvēks Simeons Terentjevičs Bikadirovs.

Līdz galam piepildīt šo sapni viņam nesanāca. Apstākļi piespieda viņu atstāt dzimto draudzi un mirt tālumā no tās…» (No Joanna Miroļubova atmiņām).

Pusotru gadu pirms nāves Simeons Bikadirovs tika ielūgts uz Maskavu – uz Tā Kunga Apskaidrošanās kapu (Преображенское кладбище) Fedosejevas draudzi; šeit 2009. gada vasarā viņš tika iesvētīts par vecticībnieku garīgo mācītāju.

2011. gada 15. janvārī Svjatku laikā (pēc Ziemassvētkiem), sava mūža 90. gadā Simeons Bikadirovs aizgāja aizsaulē.

 

Informācijas avoti:

Александрова Виктория. Биография Семена Терентьевича Быкадорова. Списки икон, написанных и реставрированных иконописцем. (Semjona Terentjeviča Bikadirova biogrāfija. Ikonu gleznotāja uzgleznoto un restaurēto ikonu saraksti.)  – Рига, 2001, 5. lpp. – Архив старообрядческого общества Латвии (Latvijas Vecticībnieku biedrības arhīvs);

Александрова Виктория. Иконописец Семен Терентьевич Быкадоров. (Ikonu gleznotājs Semjons Terentjevičs Bikadirovs). – „Поморский Вестник”, 2004, № 1(13), 38.-39. lpp.;

Александрова Виктория. Быкадоров Семен Терентьевич. – Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши. (Baltijas un Polijas vecticība).- Вильнюс: Aidai, 2005, 54.-55. lpp.;

Миролюбов И.Е. Симеон Терентьевич Быкадоров (1922-2011).  Некролог. (Simeons Terentjevičs Bikadirovs. Nekrologs.)  Редакция журнала „Поморский Вестник”;

Симеон Терентьевич Быкадоров. –  Некролог. –  Календарь Древлеправославной Поморской Церкви. (Nekrologs.- Vecticībnieku Pomoras Baznīcas kalendārs).– С.- Петербург, 2011, 107.-108. lpp.

 Ilarions Ivanovs

Ilustrācijas tēmai