Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ideja Vaļkova

Ideja Vaļkova

Ideja Vaļkova (1931. g. 4. februārī Tomskā, Krievijas PFSR – 2013.g. 10. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – ārste–oftalmoloģe, habilitētā medicīnas doktore (Dr. habil. med.), Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste (1968).

Ideja Vaļkova dzimusi  Tomskas pilsētā, Sibīrijā. 1949. gadā beidza Rīgas 15. vidusskolu un iestājās Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 1956. gadā ar izcilību beidza to jau kā jaundibināto Rīgas Medicīnas institūtu (RMI). Strādāja par ārsti – oftalmoloģi Balvos (1956-1960). 1961. gadā iestājās RMI Acu slimību katedras aspirantūrā, 1965. gadā aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju. Mācoties aspirantūrā, Vaļkova sāka strādāt katedra par asistenti, bet no 1968. gada - par docenti. Bija RMI Ārstniecības fakultātes dekāne (1968- 1988) un Acu slimību katedras vadītāja (1980-1996). Šajā laikā tika izveidots acu funkcionālās diagnostikas kabinets un acu lāzerkorekcijas oftalmoloģijas centrs. Acu traumu un glaukomas pētījumu rezultāti bija par pamatu Vaļkovas doktora disertācijai, ko viņa aizstāvēja 1983. gadā, kad arī ieguva profesores amatu (1983). No 1975. līdz 1980. gadam viņa bija Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas galvenā oftalmoloģe, no 1976. gada - Latvijas Acu mikroķirurģijas centra vadītāja. Vaļkova vadīja arī Latvijas oftalmologu zinātnisko padomi (1970-1974), bija Starptautiskās Oftalmologu federācijas biedre (no 1994. gada), Amerikas oftalmologu asociācijas biedre (no 1996. gada), Eiropas Glaukomas biedrības izpildkomitejas locekle (no 1996. gada).
I. Vaļkovas pētījumi bija veltīti acu slimību, tostarp glaukomas un acu traumu, diagnostikas un ārstēšanas jautājumiem. I. Vaļkova kopā ar līdzautoriem sagatavojusi un izdevusi trīs monogrāfijas „Acu histoloģija. Mācību atlants”, R., 1979; „Acu slimības”, R., 1984, 1990 un „Acu trulās traumas” R., 1988), septiņas metodiskas brošūras- rekomendācijas ārstniecības un pediatrijas fakultātes studentiem un acu ārstiem. Ideja Vaļkova ir saņēmusi 12 autorapliecības par izgudrojumiem – glaukomas, acu hipotonijas un acu traumatisko bojājumu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metodēm.

1976. gadā Ideja Vaļkova apbalvota ar ordeni „Goda Zīme”, 1981. gadā par panākumiem augstākās kvalifikācijas medicīnas kadru sagatavošanā un medicīnas zinātnes attīstībā – ar Latvijas Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu.

Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste (1968). Latvijas Republikas emeritētā zinātniece (2003).


Ideja Vaļkova mirusi Rīgā 2013. gada 10. jūlijā.

Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

Populārā medicīnas enciklopēdija, Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.;

LZA arhīvs. 

Ilustrācijas tēmai