18. (vēlāk 22.) vidusskolas skolēni 1946./1947. mācību gadā

18. (vēlāk 22.) vidusskolas skolēni 1946./1947. mācību gadā

Igors Zakke (2. rindā malējais kreisajā pusē) Rīgas 18. krievu vidusskolas skolēns 1946./1947. mācību gadā. 1. rindā otrais Andžāns, 4. – Naums Frīdmans (strādājis par žurnālistu rūpnīcā VEF), 5. – Etmans – ārsts-psihiatrs. 2. rindā trešais no kreisās: Folkmans (žurnālists), malējais no labās – Līdaks (strādāja par instruktoru Brīvprātīgā Armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība vai DOSAAF.

Pēc tēmas

Igors Zakke