Tatjana Šora (dzimusi 1948.g.), Tartu Universitātes absolvente, absolvēja neklātienes aspirantūru specialitātē krievu literatūras vēsture, PhD (1989.g.). Kopš 1976. g. strādā Igaunijas Vēstures arhīvā, patlaban ir Igaunijas Nacionālā arhīva IVA izmantošanas nodaļas vadošā speciāliste. Pētījumu nozares: ziņu avotu zinātne, Baltijas krievu literatūra un kultūra, vecticības vēsture. T.Šora ir vairāk kā 100 zinātnisko publikāciju autore un triju grāmatu līdzautore (sarakstītas kopā ar prof. S. Isakovu un PhD G. Ponomarjovu).