Arnolds Podmazovs

А.ПодмазовArnolds Podmazovs, 1936-2010

Izglītība

1968-1970 Aspirantūra Maskavas valsts universitātē

1954-1960 Daugavpils pedagoģijas institūtā, vēstures specialitātē

Darba pieredze:

1980-2010 Vadošais pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūtā grantā "Vecticībniecība kā Latvijas garīgās dzīves fenomēns"

1964-1980 Zinātniskais līdzstrādnieks LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā

1963-1965 Komjaunatnes komitejas sekretārs LPSR Zinātņu akadēmijā

1962-1963 Instruktors Latvijas ĻKJS Rīgas Komjaunatnes komitejā

1961-1962 Zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas vēstures muzejā

1960-1961 Vēstures skolotājs Salienas vidusskolā

Zinātniskās publikācijas:

vairāk nekā 50, t.sk. monogrāfijas:

Vecticība Latvijā. - R. - FSI, 2001, 209 lpp.

Старообрядчество в Латвии. - Рига, 1970.

Церковь без священства. - Рига, 1970.

Современная реглигиозность. - Рига, 1985.