Tatjana Feigmane – vēstures doktore, projekta „Latvijas krievi” zinātniskā Dzimšanas un dzīves vieta: Rīga, Latvija.

Kontaktinformācija:

e-mail: russians.lv@gmail.com

Dzimšanas datums: 1952-01-29

Valodu prasme: krievu, latviešu, angļu.

Izglītība:

1991.-1992.g.g. – Latvijas Universitāte, vecākā zinātniskā līdzstrādniece (doktorante).

1969.-1975.g.g – LVU Vēstures un Filozofijas fakultāte, studente.

Zinātniskais grāds: 1993.g. – vēstures doktors.

Tatjana Feigmane ir dažu desmitu darbu par Latvijas krievu vēsturi un kultūru autore, tai skaitā monogrāfijas „Krievi pirmskara Latvijā”("Русские в довоенной Латвии") (2000.g.) autore. 1994. -1995.g.g. laikrakstā "Diena" vadīja rubriku  „Latvijas vēsture: gadsimts aiz gadsimta”("История Латвии: век за веком").

Sagatavoja izdošanai sekojošus aprakstu un atmiņu krājumus: „Rīgas pilsētas Krievu ģimnāzija”(bijusī Lomonosova) („Рижская городская русская гимназия”(бывшая Ломоносовская)) (1999.g.); „Rutenija” Rīgā un svešzemē ("Рутения" в Риге и на чужбине) (2005.); kā arī J. Kļimova grāmatu „Krievu mākslinieki”("Русские художники")(2002.).

T. Feigmane bija viena no izstādes „Latvijas krievi” (2008., 2009.g.g.) autoru kolektīva vadītājām.

Darbība sabiedriskajās organizācijās: Krievu sieviešu studentu korporācijas "Sororitas Tatiana" filistre.