Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vasilijs Češihins-Vetrinskis

Vasilijs Češihins-Vetrinskis

Vasīlijs Češihins-Vetrinskis (1866. g. 20. decembrī / 1867. g. 1. janvārī Rīgā, Krievijas impērijā – 1923. g. 24. oktobrī, Maskavā, Krievijas PFSR) – krievu literatūras vēsturnieks, tulkotājs, kritiķis, publicists.

Vasīlijs Češihins-Vetrinskis ir dzimis laikraksta «Рижский вестник» redaktora, publicista un vēsturnieka Jevgrafa Češihina ģimenē (1824–1888). V. Češihins-Vetrinskis ir Rīgas Aleksandra ģimnāzijas absolvents.  1888. gadā viņš absolvējis Sanktpēterburgas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti.

1889. gadā Vasīlijs Češihins-Vetrinskis tika arestēts par dalību revolucionārās kustības „Narodnaja voļa” pulciņā, bet 1890. gadā viņš ticis izsūtīts uz Rīgu, lai šeit atrastos policijas uzraudzībā. Rīgā viņš sadarbojies ar laikraksta «Рижский вестник» redakciju. Vasīlijs, tāpat kā viņa brālis Vsevolods, bija aktīvi piedalījies Rīgas krievu sabiedriskās dzīves norisēs. Abi brāļi saudzīgi izturējās pret sava tēva garīgo mantojumu. Kā zināms, viens no Jevgrafa Češihina pasākumiem bija Krievu Literārā pulciņā atklāšana 1874. gadā. Brāļi bija visaktīvākie Krievu Literārā pulciņa lektori.

1892. gada 23. oktobrī Krievu Literārajā pulciņā tika atklātas divas nodaļas: Fizikas un matemātikas un Pedagoģiskā. Tādēļ pulciņa sēžu laikā notiekošo diskusiju gaitā tika iztirzāti daudz plašāki jautājumi, bet nevis tikai tie, kas  attiecas uz literatūru. Tā, Krievu Literārā pulciņa sēdēs bija apspriestas jaunās paaudzes ētiskās audzināšanas problēmas, epidēmiju jautājumi, tā laika sasniegumi fizikas jomā. (Tajos laikos Vsevolods Češihins jau kļuva par pazīstamu dramaturgu, kritiķi, tulkotāju; viņa dēļ Vasīlijam Češihinam nācās lietot kā pseidonīmu dubultuzvārdu – viens no uzvārdiem tajā bija mātes meitas uzvārds. Viņš mēdza parakstīties arī Č. Vetrinskis.)

1896. gadā Vasīlijs politisku motīvu dēļ  tika izsūtīts trimdā uz Vjatkas guberņas Glazovas pilsētu, kur viņš atradās izsūtījumā līdz pat 1899. gadam. Izsūtījumā viņš strādāja par rakstvedi Zemstes valdē. Kā rakstīja pats V. Češihins-Vetrinskis: „Kopumā šos divarpus trimdas gadus es atceros ne bez patikas. Trimdā es pārkrievojos un pārstāju domāt par Rīgas valsts nomales sīkiem jautājumiem.” 1898. gadā laikrakstā «Вятская газета» Vasīlijs Vetrinskis publicējis rakstu «Среди латышей» („Latviešu vidū”), kurā ar lielu cieņu un takta izjūtu viņš aprakstīja latviešu kultūras īpatnības. 1910. gadā šis visnotaļ plašais raksts atsevišķā izdevumā ticis publicēts Maskavā. Starp citu, trimda nebūt nebija kļuvusi par šķērsli tam, ka 1897. gadā kādā Maskavas apgādā tika publicēts viņa nopietnais pētījums  «Т.Н. Грановский и его время» („T.N. Granovskis un viņa laiks”), un 1899. gadā – plašs vēsturisks literārais darbs «В сороковых годах. Историко-литературные очерки и характеристики» („Četrdesmitajos gados.Vēsturiski literārie apcerējumi un raksturojumi”).

Pēc trimdas beigām Vasīlijs Češihins-Vetrinskis apmetās uz dzīvi Ņižņijnovgorodā, kur uzsāka aktīvi sadarboties ar dažādiem  periodiskajiem izdevumiem. Ir zināms, ka Vasīlijs Češihins-Vetrinskis no 1895. līdz 1915. gadam uzturēja saraksti ar slaveno krievu rakstnieku Maksimu Gorkiju. 1901. gadā M. Gorkijs, kas augstu vērtējis viņu kā žurnālistu un literatūras vēsturnieku, pat bija rekomendējis viņu kā redaktoru laikrakstam «Самарская газета». Taču 1903. gadā V. Češihins-Vetrinskis atgriezās Ņižņijnovgorodā, kur intensīvi pievērsās žurnālistikai, literāri kritiskajiem pētījumiem un aktīvi piedalījies politiskajos procesos. Šajos gados literārais kritiķis bija publicējis nopietnus darbus par izcilo krievu literāro kritiķi Visarionu Beļinski (М, 1907), pasaulslaveno rakstnieku Ļevu Tolstoju (М, 1910), krievu dzejniekiem Nikolaju Ņekrasovu (М., 1911) un Ivanu Ņikitinu (М, 1911), par pasaulslaveno rakstnieku Fjodoru Dostojevski (М, 1912), kā arī populāro apcerējumu «Освобождение крестьян и русские писатели» (М., 1913) („Zemnieku atbrīvošana un  krievu rakstnieki”) un citus darbus.  

Pie tam viņš aktīvi piedalījās arī kolektīvā piecu sējumu darba «История русской литературы 19 века» (М., 1910 - 1911) („19. gadsimta krievu literatūras vēsture”) izdošanā. Krievijas zemnieku reformas 50-gadei par godu klajā nāca sešu sējumu izdevums «Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем» (М., 1910 - 1911) („Lielā reforma: Krievu sabiedrība un zemnieku jautājums pagātnē un tegadnē”), šā darba autoru vidū bija arī Vasīlijs Češihins-Vetrinskis.

1918. gadā V. Češihins-Vetrinskis aizbrauca no Ņižņinovgorodas uz Rjazaņu,  pēc tam – kopš 1920. gada viņš dzīvojis Maskavā.  

Vasīlijs Češihins-Vetrinskis ir miris 1923. gadā Maskavā. Jau pēc viņa nāves klajā bija nākusi viņa grāmata par izcilo krievu rakstnieku Gļebu Uspenski.

1900. gadā Vasīlijs Češihins-Vetrinski apprecējās ar Mariju Koļesovu, kas bija dzimusi Glazovā (Vfskavas guberņā). Šajā laulībā piedzima meita – Vera Češihina, kas kļuva par tulkotāju un redaktori.

Krievijas Valsts Literatūras un mākslas arhīva (РГАЛИ) manuskriptu nodaļā tiek glabāts Vasīlija Češihina-Vetrinska arhīvs. Šā arhīva pamatu sastāda 1043 vēstules no 302 korespondentiem.   

Informāciju par Vasīliju Češihinu var iegūt šādos enciklopēdiskajos izdevumos: Konversācijas vārdnīca,  Краткая литературная энциклопедия.

Svetlana Kovaļčuka

 

Informācijas avoti:

Буня М. Глазовские находки. Записки краеведа. (Glazovas atradumi. Novadpētnieka piezīmes.) Ижевск, издательство Удмуртия, 1971;

Луппов П. Политическая ссылка в Вятский край. (Politiskais izsūtījums uz Vjatkas novadu.) М., Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-переселенцев, 1933;

Миропольская Е.Е. Письма А.М. Горького В.Е. Чешихину-Ветринскому (A.M. Gorkija vēstules V.J. Češihinam-Vetrinskim). – Новое и забытое. М., Наука, 1966.