Sākumlapa > Tēmas > Personas
Oļegs Ņikiforovs

Oļegs Ņikiforovs

Oļegs Ņikiforovs  (1965. g. 7. februārī Rīgā) –  psiholoģijas doktors,  asociētais profesors.
1982. gadā Oļegs Ņikoforovs pabeidza Rīgas 30. vidusskolu. 1982.–1989. gadā  viņš mācījās  Daugavpils  Pedagoģiskajā institūtā, Bioloģijas un ķīmijas fakultātē. 1993. gadā Maskavas Vispārīgās un pedagoģiskās psiholoģijas zinātniskās pētniecības institūtā viņš pabeidza aspirantūru. 1994. gadā Latvijas Universitātē viņš aizstāvēja doktora disertāciju psiholoģijā. 2003. gadā viņu ievēlēja par asociēto profesoru.
Deviņdesmitajos gados O. Ņikiforovs strādāja par mācībspēku dažādās mācību iestādēs: Purvciema vidusskolā,  Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Rīgas Aviācijas universitātē un Latvijas Universitātē. Kopš 2000. gada viņš strādā Baltijas  Starptautiskajā akadēmijā un Rīgas Katoļu garīgajā seminārā, kā arī vada nodarbības citās mācību iestādēs.
O. Ņikiforovs lasa šādus mācību kursus: vispārīgās psiholoģijas kurss, sociālā psiholoģija, personības psiholoģija, psihodiagnostika, etnopsiholoģija, tiesu psihiatrija, pedagoģija,  kristīgā antropoloģija un psiholoģija, gnozeoloģija; viņš vada bakalauru, maģistru un zinātņu doktora darbu izstrādi.
O. Ņikiforovs piedalījies daudzās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Viņš ir daudzu zinātnisko rakstu un grāmatu autors. Viņa grāmata “Pedagoģija un psiholoģija” izdota Rīgā krievu un latviešu valodā. Adaptējis intelekta un personības testu tekstus latviešu respondentu izlasei un radījis šo testu datorvariantu. O. Ņikiforovs vada  Latvijas Kristīgo psihologu asociāciju.
Oļega Ņikiforova  interešu lauki ir vēsture, filozofija (īpaši krievu reliģiskā filozofija), politoloģija. Viņam patīk spēlēt pianīnu. Vasaras viņš pavada netālu no Kolkas,  savā pašceltajā vasarnīcā.

                                                                                                              

Sergejs Coja

Ilustrācijas tēmai