Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Balabkins

Nikolajs Balabkins

Nikolajs Balabkins (1926. g. 17. jūlijā Daugavpilī) - zinātnieks, pedagogs, sabiedriskais darbinieks.

Nikolajs Balabkins ir dzimis  Daugavpilī daudzbērnu ģimenē. Viņa tēvs Josifs (Jāzeps) Balabkins bija uzņēmējs un diplomēts gaļas pārstrādes speciālists. Pēc pamatskolas absolvēšanas N. Balabkins studējis Daugavpils Komercskolā, bet nebija to pabeidzis.

1940. gadā, pēc tam, kad PSRS bija anektējusi Latviju un citas Baltijas valstis, viss Nikolaja tēva - Jāzepa Balabkina - īpašums tika nacionalizēts. Otrā pasaules kara laikā, 1944. gada jūlijā Balabkinu ģimene devās bēgļu gaitās – sākumā uz Rīgu, bet pēc tam uz Vāciju. Jau augustā Nikolajs Balabkins tika iesaukts Latviešu leģionā. Pēc vācu karaspēka atkāpšanās un kaujām Pomerānijā Nikolajs Balabkins nonāca gūstā pie PSRS sabiedrotajiem.

1946. gadā Nikolajs Balabkins uzsāka studijas Gētingenes Universitātē, bet 1951. gadā, pēc pārcelšanās uz ASV, viņš turpināja studēt Rātgera Universitātē Ņūbransvikā, kur 1953. gadā ieguva maģistra grādu, un pēc tam, 1956. gadā – ekonomikas doktora zinātnisko grādu.

Nikolajs Balabkins ir lasījis lekcijas dažādās universitātēs daudzās pasaules valstīs – Vācijā, ASV, Kanādā, Anglijā, Holandē, Ukrainā, Krievijā, Āfrikas valstīs un Latvijā. Tomēr visu savu mūžu viņš bija veltījis Lihajas Universitātei, kas atrodas Pensilvānijas štata Bētlemē. Nikolajs Balabkins ir ekonomikas zinātņu doktors, profesors. Viņš ir publicējis 8 grāmatas ekonomikā.  

1991. gadā par savu zinātnisko darbību Nikolajs Balabkins tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekli, 1994. gadā viņš tika apbalvots ar Kārļa Baloža medaļu. Tanī pat gadā viņš saņēma apbalvojumu no Lihajas Universitātes – kā izcils pedagogs. 2001. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija atzina viņa nozīmīgo ieguldījumu ekonomiskās zinātnes un starptautisko sakaru attīstībā. 2002. gadā Nikolajs Balabkins tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu 4. pakāpes ordeni.  

1995. gadā Nikolajs Balabkins bija nodibinājis Jāzepa Balabkina fondu ar mērķi atbalstīt Daugavpils Valsts ģimnāzijas talantīgākos jauniešus.  

Nikolajs Balabkins ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Ārvalstu nodaļas vadītājs, studentu korporācijas „Beveronija” filistrs, Latviešu Akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības (LAMZA) prezidents, Baltijas Augstskolu studiju veicināšanas apvienības (AABS) loceklis, Latgales Pētniecības institūta referents.  

 

Informācijas avoti:

Barkovska G. Nikolajam Volfgangam Balabkinam - 80!//Latgales Laiks, 2006., 14. jūlijā.

 

Sagatavojusi Ludmila Žilvinska

Ilustrācijas tēmai