Krievi Latvijas kultūrā

Krievi Latvijas kultūrā

Lai cik pretrunīga būtu sabiedrības attīstības gaita, īsta kultūra visā tās daudzveidībā ir vienojošs, radošs faktors. Tā bija ideoloģizētās padomju sabiedrības apstākļos, tā ir arī tagad. Krievu kultūras darbiniekiem Latvijā vienmēr nācies strādāt sarežģītos apstākļos, pārvarot objektīvus un mākslīgi radītus ierobežojumus, bet ar savu darbu un talantu viņiem izdevies ne tikai kļūt par valsts kultūras elites daļu, bet arī veicināt Latvijas atpazīstamību ārzemēs.

Наталья Лебедева. Сказки из песка

Наталья Лебедева. Шедевры русского искусства

Наталья Лебедева. Грибоедов с нами!

Валерий Самохвалов. Город с театром

Наталья Свидова. С кем вы, мастера культуры?

Ilustrācijas tēmai