Sākumlapa > Tēmas > Personas
Maksimiliāns Antimirovs

Maksimiliāns Antimirovs

Maksimiliāns Antimirovs (1937. g. 11. decembrī Groznijā, Čečenijas-Ingušijas APSR, Krievijas PFSR – 2005. g. 20. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – habilitētais matemātikas doktors (Dr. habil. math.), Rīgas Tehniskās universitātes profesors.

Maksimiliāns Antimirovs dzimis kalpotāju ģimenē. 1945. gadā ģimene pārcēlās uz Frunzi (tagadējā Biškeka). Tur M. Antimirovs 1955. gadā beidza vidusskolu ar sudraba medaļu. Tajā pašā gadā viņš iestājās Kirgīzijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļā. 1959. gadā viņš pabeidza augstskolu un tika norīkots darbā uz Groznijas Naftas institūta Augstākās matemātikas katedru, sākumā par asistentu, vēlāk par vecāko pasniedzēju.

1964. gada janvārī M. Antimirovs iestājās Latvijas Valsts universitātes Skaitļošanas centra (SC) klātienes aspirantūrā, apgūstot matemātiskās fizikas specialitāti. 1965. gadā pirms termiņa beidzis aspirantūru, iesniedza aizstāvēšanai disertāciju un sešus zinātniskus pētījumus. Vienlaikus Antimirovs strādāja par vecāko inženieri LU Skaitļošanas centrā. 1966. gadā Antimirovs aizstāvēja disertāciju un ieguva fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. No 1968. līdz 1992. gadam Maksimiliāns Antimirovs Rīgas Politehniskā institūta (RPI; kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Inženiermatemātikas speckursu katedras docents.

M. Antimirovs vairākkārt tika ievēlēts katedras docenta amatā. 1986. gadā viņš trīs mēnešus stažējās Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtā, lai sagatavotu doktora disertāciju.

1992. gada janvārī M. Antimirova zinātņu kandidāta disertācija tika nostrificēta un viņš ieguva matemātikas doktora grādu.  Tā paša gada beigās  viņš aizstāvēja jauno darbu, par kuru viņam tika piešķirts habilitētā matemātikas doktora grāds (Dr. habil. math.).

No 1992.  līdz 2005. gadam profesors Antimirovs strādāja  Rīgas Tehniskās universitātes  Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (bijusī Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte).

Viņš ir vairāku  zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu autors.

Profesors Maksimiliāns Antimirovs aizgāja no dzīves 2005. gada 20. martā.

Sergejs Čuhins

 

Informcijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā.5. daļa//Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 314.lpp.