Sākumlapa > Tēmas > 18. gs
XVIII gadsimts: Latvija Krievijas sastāvā

XVIII gadsimts: Latvija Krievijas sastāvā

XVII gs. beigās saasinājās cīņa par dominējošu stāvokli Baltijas jūras reģionā. Dānija, Saksija un Krievija izveidoja koalīciju pret Zviedriju. Sākumā zviedrus karā pavadīja veiksme. Dānija un Polija no kara izstājās, bet enerģiskajam krievu caram Pēterim I īsā laikā izdevās modernizēt armiju. Par lūzuma punktu Ziemeļu karā kļuva kauja pie Poltavas (1709. gads), kurā krievi sagrāva zviedru armiju. Jau tā paša gada novembrī krievu karaspēks ielenca Rīgu. 1710. gada beigās krievi bija ieņēmuši gandrīz visu Vidzemes un Igaunijas teritoriju. 1721. gadā Zviedrija un Krievija noslēdza Nīštates mieru. Viens no tā nosacījumiem bija tiesību un privilēģiju saglabāšana vācu muižniecībai.

Vidzeme un Kurzeme faktisku autonomiju Krievijas sastāvā saglabāja līdz XIX gs. beigām. Valdošā kārta šajās divās Krievijas guberņās bija vācu muižniecība. Austrumlatvija – Latgale – tika iekļauta Vitebskas guberņā, un tās daudzu tautību iedzīvotāji pakļāvās vispārējiem Krievijas likumiem.

Rīgas iekļaušana Krievijas sastāvā veicināja tranzīttirdzniecības attīstību. Rīga un citas Latvijas pilsētas saņēma spēcīgu impulsu nākamos divus gadsimtus attīstīties stabilos apstākļos.

XVIII gs. sākās krievu iedzīvotāju pieplūdums Latvijas teritorijā. Ieceļoja ne tikai karavīri un ierēdņi, bet arī tirgoņi, amatnieki, strādnieki, dzimtzemnieki.

Rīgā krievi pārsvarā apmetās aiz pilsētas nocietinājumiem –- Maskavas un Pēterburgas priekšpilsētās, kā arī Daugavas kreisajā krastā – Pārdaugavā. Par pirmo krievu tautības namnieku (birģeri) tagadējās Vecrīgas teritorijā kļuva tirgonis no Vjazmas Ivans (Johans) Fatovs (1775. gads), kurš veiksmīgi nodarbojās ar kaņepāju eksportu.

Василий Дорошенко. Жители Старой Риги в 1786 году

Антонина Заварина. Русское население Латвии (К истории поселения)

Иван Заволоко. О старообрядцах г. Риги

 Светлана Ковальчук, "Рижский бальзам от Семена Лелюхина и судьба острова имени Д. Кливера"

А.А. Поммер. Русские в Латвии. Исторический очерк. XIII-XIX века. - В сб. Русские в Латвии. - Выпуск 1. - Рига, 1992.

Евграф Чешихин. Путешествие императрицы Екатерины II  по Эстляндии и Лифляндии в 1764 году

Евграф Чешихин. Русские беглые люди в Курляндии в 1783 году

А. Гурин. Руководители царской администрации в Риге (1710-1917)

Ilustrācijas tēmai