Sākumlapa > Tēmas > Personas
Konstantīns Vasiļjevs

Konstantīns Vasiļjevs

Konstantīns Vasiļjevs  (1951. g. 25. februārī  Rīgā, Latvijas PSR) – sociālais higiēnists un medicīnas vēsturnieks, medicīnas zinātņu doktors (1994), Odesas Nacionālajā medicīnas universitātes profesors.

Tēvs Konstantīns Vasiļjevs (1919–2015) – epidemiologs, virusologs, medicīnas vēsturnieks, medicīnas zinātņu doktors (1962), profesors (1966).  Māte Ņina Vasiļjeva (1921–1999) – pēc izglītības ir juriste.

Pirmos 14 savas dzīves gadus K. Vasiļjevs pavadīja Rīgā, ģimene dzīvoja toreizējā Ļeņina (tagad – Brīvības) ielas 138. namā. Bērnībā vasaras viņš pavadīja savas vecmāmiņas Martas (dzimušas Zvirgzdiņas) dzimtajā pusē – septiņus kilometrus no Kokneses, viensētā “Urgas”.

1965. gadā ģimene pārcēlās  dzīvot uz Odesu, jo Konstantīns Vasiļjevs bija ievēlēts par Odesas Medicīnas institūta (tagad: Odesas Nacionālā medicīnas universitāte) Epidemioloģijas katedras vadītāju. Odesā Konstantīns Vasiļjevs, jaunākais, pabeidza vidusskolu un iestājās studēt Odesas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē, 1974. gadā viņš ieguva ārsta diplomu. Pēc tam viņš vienu gadu mācījās internatūrā, specializējoties infekciju slimībās, un strādāja Odesas klīniskajā infekciju slimnīcā. 1981. gadā K. Vasiļjevs aizstāvēja disertāciju medicīnas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai un 1984. gadā viņu ievēlēja par Ternopoles Medicīnas institūta (tagad: Ternopoles Medicīnas universitāte) Sociālās medicīnas un veselības aizsardzības organizēšanas  katedras asistentu. 1994. gadā viņam piešķīra medicīnas zinātņu doktora grādu un tanī pašā gadā viņš pārcēlās uz dzīvi Sumi pilsētā, kur  Sumu Valsts universitātes Medicīnas fakultātē  veidoja Sociālās medicīnas un vispārīgās higiēnas katedru. Viņš vadīja šo katedru līdz 2010. gadam. 2010.–2012. gadā profesors K. Vasiļjevs vadīja Sociālās medicīnas un medicīnas menedžmenta katedru Odesas Nacionālajā medicīnas universitātē, viņš ir šīs katedras profesors.

Konstantīns Vasiļjevs ir vairāk nekā 750 zinātnisku publikāciju, to skaitā astoņu monogrāfiju, autors. Viņa zinātniskās darbības galvenie virzieni ir:  sabiedrības veselības problēmas, reģiona veselības aizsardzības vēsture, valsts medicīnas vēstures jautājumi; viņš ir pētījis arī Krievijas medicīnas (pirmā emigrācijas viļņa)  vēsturi  ārzemēs. Virkne viņa darbu ir veltīti Ukrainas  un Latvijas zinātniskiem sakariem medicīnas jomā.

Latvijā  K. Vasiļjeva publikācijas redzamas  krājumos “No medicīnas vēstures” un “Acta medico-historica rigensia” (pēdējais krājums sāka iznākt pēcpadomju laikā un faktiski ir pirmā krājuma turpinājums), kā arī Latvijas Universitātes izdevumā “Latvijas Universitātes raksti” un žurnālos “Materia medica” un “Latvijas Ārsts”.

Kopš 1975. gada K. Vasiļjevs pastāvīgi piedalās Baltijas zinātnes un vēstures jautājumiem veltītajās konferencēs (tās notiek pēc kārtas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā; 2014. gadā Baltijas zinātņu vēstures un filozofijas asociācijai (Baltic Association of the History and Philosophy of Science) pievienojās arī Somija).

Profesora Konstantīna Vasiļjeva publikācijas par krievu ārstiem Latvijā:

Васильєв Костянтин Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 125. Режим доступа: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32321

Константин Константинович Васильев. Биобиблиографический указатель: публикации за 2001–2010 гг. / Составители: К.К. Васильев, О.Г. Кушнир. –  Одесса, 2011. Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sPersonalii/vasilev2.pdf

Васильев К.К., Виксна А. Украинский поэт К. Белиловский как врач // Сумський історико-архівний журнал (Сумы). 2015, № 25, c. 42–55. Режим доступа: http://shaj.sumdu.edu.ua/data/25_2015/6-Vasylev-Vik.pdf

Деятельность профессора Петра Александровича Вальтера (1856-1932) // Acta medico-historica rigensia. – Rīgā, 2005.  Volumen VII (XXVI), c. 213–223.

Доктор медицины Латвийского университета Семен Комаров (1892-1964) / К.К. Васильев, А.А. Виксна, В.Ю. Гарбузова // Acta medico-historica Rigensia. - Riga, 2010.  Vol. IX,  c. 221–240.

Vasiļjevs K. Latvijas Universitātes Anatomijas institūta vadītājs profesors Arsēnijs Starkovs (sakarā ar 125. dzimsanas dienu) // Latvijas Ārsts. – Rīgā, 1999, № 2,   114.–117. lpp.

Васильев К.К. Профессор Арсений Викторович Старков: (К 125‑летию со дня рождения) // Морфология. – Петербург, 1999, Т. 115, № 3, c. 98.

Васильєв К.К. Академік А.В.Старков: повернення із забуття // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 1999, № 3, c. 43–44.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes privātdocents Vladimirs Trofimovs / K. Vasiljevs, A. Vīksna // Latvijas Universitātes Raksti, 716. sējums. – Rīga, 2007, 159.–169. lpp. Режим доступа:

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/716.pdf#page=159

Хирург В.К. Трофимов (1872–1944): земский врач и приват-доцент Латвийского университета / K.К. Васильев, А.А. Виксна // Вісник Сумського державного університету. Серія медицина. – 2008, № 2,  c. 5–16.

Васильев К.К., Васильев Ю.К. Военный врач Русской армии Константин Финне (1878–1956): у истоков медицинской службы Дальней авиации России // Военно-медицинский журнал. – 2017, Т. 338, № 3, c. 84–89.