Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gļebs Rārs

Gļebs Rārs

Gļebs Rārs (1922. g. 3. oktobrī Maskavā, Krievijas PFSR – 2006. g. 3. martā Fraizingā, Vācijā) – no 1975. līdz 1994. gadam strādāja raidstacijā „Brīvība”.

Gļebs Rārs ir dzimis 1922. gada 3. oktobrī Maskavā, taču 1924. gada vasarā kopā ar ģimeni tika izsūtīts uz Latviju. Rāru ģimene apmetās uz dzīvi Liepājā, kur Gļebs mācījās vācu skolā.

Saskaņā ar G. Rāra atmiņām, kad 1929. gadā “kļuva aktuāls jautājums par viņa sūtīšanu uz skolu, tad izvēle tika izdarīta par labu vācu skolai, jo krievu skola “nīkuļoja kaut kur Jaunliepājā, bija ļoti maziņa. Daži skolotāji ideālisti pašaizliedzīgi strādāja, lai izglītotu strādnieku bērnus.[..]” Krievu vidusskola (ģimnāzija), kuru izveidojusi Krievu skolotāju biedrība, nesaņēma nenokurienes pietiekamus līdzekļus un tūlīt pat varētu tikt slēgta.”

Pēc vācu ģimnāzijas slēgšanas Gļebs pārgāja mācīties uz latviešu ģimnāziju, kas 1940. gadā kļuva par padomju vidusskolu.

1941. gadā, uz Padomju-Vācijas līguma par iedzīvotāju apmaiņu pamata, Gļebs kopā ar vecākiem izceļoja uz Vāciju. Eksternā nokārtojot izlaiduma eksāmenu, viņš iestājās Breslavas Politehniskā institūta Arhitektūras fakultātē, bet vēlāk pārgāja studēt uz Breslavas Universitātes Vēstures fakultāti.

Tāpat kā viņa vecākais brālis Ļevs (1913-1980), jau agrā jaunībā Gļebs Rārs bija kļuvis par aktīvu Tautas Darba Savienības (kriev. saīsin. – NTS) biedru un piedalījies TDS pagrīdes darbībā. 1944. gada jūnijā Breslavā (patlaban - Vroclava) un Augšsilēzijā, Polijā, Austrijā un Berlinē notika masveida TDS biedru aresti. Daļu arestantu turēja cietumos, bet citus nosūtīja uz koncentrācijas nometnēm, kurās gāja bojā daudzi desmiti organizācijas biedru. Tika represēts arī Gļebs Rārs, par ko viņš stāsta savās atmiņās.

Pēc atbrīvošanas no nometnes Gļebam Rāram izdevās sadabūt divriteni un ar to aizbraukt līdz Bavārijas sādžai Unslebena, kur atradās visa ģimene. Drīzumā viņi nonāca “pārvietoto personu” nometnē Menhehofa. Tur Gļebs kļuva par informatīvā biļetena līdzstrādnieku, vēlāk šis biļetens pārtapa par žurnālu "Posev"( „Sēja”). Vēlāk Gļebs iestājās Hamburgas Universitātē un piedalījās TDS (NTS) nodaļas organizēšanā Vācijas Britu okupācijas zonā.

1949. gadā Rāru ģimene – tēvs Aleksandrs, māte Natālija, dēls Gļebs un viņu ģimenē izaugušais Natālijas māsas dēls Kirils Fotijevs - pārcēlālušies dzīvot uz Maroku, uz Kasablanku. Dzīvodams Kasanlankā, Gļebs Rārs strādājis arhitektu birojā, bet jau 1950. gada aprīlī pēc TDS izsaukuma viņš atgrieziess Vācijā un sācis piedalīties TDS aizklātajā darbā Berlīnē. Kā Rietumberlīnes korespondents viņš publicējis savus rakstus avīzē "Posev" ar pseidonīmu Aleksejs Vetrovs.

Kopš 1953. gada rudens viņš bija TDS Izpildbiroja Ārlietu Sektora līdzstrādnieks Frankfurtē pie Mainas. 1954. gadā tika izdota viņa grāmata „Sagūstītā Baznīca” ("Плененная Церковь") (izdevniecība "Posev").

1957. gadā viņš apprecējās ar Sofiju Orehovu (dzim. 1932. g.), kura bija žurnāla "Časovoj" redaktora meita. (2000. gadā dzīvesbiedri nodeva Sofijas tēva bibliotēku Krievijas Kultūras Fonda rīcībā.)

Turpmāk sekojis komandējums uz Taibeju, kur viņš bija raidstacijas „Brīvā Krievija” ("Свободная Россия") pārstāvis Tālajos Austrumos un TDS pārstāvis Āzijas Tautu Antikomunistiskās Līgas Ķīnas nodaļā.

1960. gadā sekojusi pārcelšanās uz Tokiju un darbs Japānas Plašapraides Korporācijas krievu redakcijā. Trīs gadus vēlāk sekojusi atgriešanās Eiropā un atkal aktīva piedalīšanās TDS darbībā.

No 1975. līdz 1994. gadam G. Rārs strādājis radio "Svoboda" („Brīvība”). Viņš bija šādu programmu redaktors: “Ne no maizes vien”("Не хлебом единым"), „Krievija vakar, šodien, rīt”("Россия вчера, сегодня, завтра"), “Krievzemes Kristīšanas Tūkstošgade”("Тысячелетие Крещения Руси"), “Kristīgā Krievija – otrā tūkstošgade”("Россия христианскаятысячелетие второе"),“Baltijas bāka”("Балтийский маяк") un citu.

Pēc iziešanas pensijā G. Rāra raksti tika publicēti avīzē "Ņezavisimaja gazeta", “Maskavas Patriarhijas žurnālā” (Журнал Московской Патриархии) un daudzos citos Krievijas periodiskajos izdevumos.

Kopš 1984. gada G. Rārs ieņēmis Svētā Kņaza Vladimira Brālības priekšsēdētāja posteni. Šī organizācija ir viena no vecākām krievu labdarības organizācijām Vācijā, kas tika dibināta 1890. gadā. 1994. gadā Krievijai tika nodots tā saucamais “Mēmeles” karagājiena Krievijas armijas ikonostass (1759. g.), kas atradās Brālības dievnamā Hamburgā.

Gļeba un Sofijas Rāru ģimenē ir piedzimuši 6 bērni: Aleksandrs (1959. g.), Ksenija (1960. g.), Vsevolods (1962. g.), Mihails (1963. g.), Dmitrijs (1964. g.) un Irina (1966. g.).

Gļebs Rārs ir aizgājis aizsaulē 2006. gada 3. martā un tika apbedīts krievu pareizticīgo kapos Tēgel, Berlinē.

Informācijas avoti:

Sk. „1920.-1930. gadu paaudzes likteņi emigrācijā. Apraksti un atmiņas.” Sastādītāja Ludmila Flama. – Maskava: Russkij Putj, 2006., 80.-105.lpp. (Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции. Очерки и воспоминания. Составитель Людмила Флам. – Москва: Русский путь, 2006, с.80-105.)

Глеб Рар. По этапам Третьего рейха

Людмила Флам. Протоиерей Кирилл Фотиев

Рар Г.А. «...И будет наше поколенье давать истории отчёт». Воспоминания. Москва: Русский путь, 2011.

Людмила Оболенская-Флам. Судьба старых школ в новы государствах. - В сб. «Наставникам, хранившим юность нашу...». Педагогика и педагоги русского зарубежья. - Москва: Русский путь, 2017.

Глеб Александрович Рар

Ilustrācijas tēmai