Kuzņecova fabrikas strādnieku un kalpotāju krusta gājiens

Kuzņecova fabrikas strādnieku un kalpotāju krusta gājiens

Kuzņecova fabrikas strādnieku un kalpotāju krusta gājiens notika divas reizes gadā – Lieldienu otrajā dienā pēc liturģijas un Dievmātes Kazaņas ikonas parādīšanās svētkos 21. jūijā. Foto no Iraīdas Gorškovas.