Rīgas Tehniskā Universitāte

Rīgas Tehniskā Universitāte

1862. gadā darbu sāka Rīgas Politehnikums, mācības notika vācu valodā. 1896. gadā Politehnikumu pārveidoja par Politehnisko institūtu, kurā studijas notika krievu valodā. 1919. gadā uz tā bāzes nodibināja Latvijas Universitāti.

1869. gadā Troņmantnieka bulvārī tika uzcelts Rīgas Politehnikuma galvenais korpuss. Tagad tā ir Latvijas Universitātes galvenā ēka.

1958. gadā tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts, 1990. gadā to pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti.

Rīgas Tehniskās universitātes galvenā ēka Kaļķu ielā 1.

2021. gada decembrī Rīgas Tehniskā universitāte atstāja ēku Kaļķu ielā 1 (kur bija universitātes administrācija) un pārcēlās uz Ķīpsalu, kur jau krietni agrāk bija uzcelti  Tehniskās universitātes galvenie  korpusi.

 

Ilustrācijas tēmai