1812. gada karš ar Napoleonu

1812. gada karš ar Napoleonu

1812. gadā sākās Krievijas karš pret Napoleonu un tā sabiedrotajiem. Francijas imperators bija apsolījis Rīgu atdot Prūsijai. Kara laikā franču karaspēks ienāca Latvijas teritorijā. Napoleons ieņēma Kurzemi un apdraudēja Rīgu. Gubernators M.G.Esens pavēlēja nodedzināt priekšpilsētas. Nodega 782 ēkas. Drīz vien krievu karaspēks devās pretuzbrukumā, un 1812. gada decembra sākumā Napoleona karaspēks bija padzīts no Latvijas teritorijas.

K.T.Fehelms. Ugunsgrēks Rīgas Pēterburgas priekšpilsētā 1812. gada naktī no 11. uz 12. jūliju.

Александр Богданов. Динабург в войне 1812 года

Светлана Видякина. Возвращение героя домой

Константин Гайворонский. Последний бой Барклая

Константин Гайворонский. Битва при Латышино

Константин Гайворонский. Рига - 1812: английская версия

Константин Гайворонский. Балтийский фронт Наполеона

Константин Гайворонский. Фельдмаршал, говоривший по-латышски

Константин Гайворонский. Стрельбы по Риге не допустить!

Александр Гурин. Действия российской разведки по дезинформации и разложению его войск в 1812 году в Курляндии и Лифляндии

Николай Кабанов. Наполеон на улице Рупниецибас

Наталья Лебедева. В честь 200-летия победы

Наталья Лебедева. «Постарался выразить гусарскую душу...»

Наталья Лебедева. Бюст на родине героя

Наталья Лебедева. Как пушки били - музы не молчали

Наталья Севидова. Забытое сокровище

В память о 1812-м

А. Гурин Руководители царской администрации в Риге (1710-1917)

 

Ilustrācijas tēmai