Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca Ogrē

Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca Ogrē

Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca. – Krasta ielā 15, Ogre, Ogres novads.

Arhitekte: Ludmila Kļešņina (1947); inženieris konstruktors: Arnis Asis (1933-2022).

Dievnams būvēts laikposmā starp 1996. un 2000. gadu. 

Dievnama par godu sv. Nikolajam Brīnumdarītājam celtniecību Ogrē ir iniciējis t. Georgijs Tailovs. 1992. gadā viņš kļuvis par pareizticīgās draudzes garīgo ganu šajā Latvijas pilsētā. Kļūstot par Ogres draudzes mācītāju, t. Georgijs sācis domāt par baznīcas būvēšanu. Vietējā pašvaldība piešķīra dievnama iekārtošanai nelielu novecojušu namu, kurā baznīcas draudze arī sāka rīkot dievkalpojumus.

Ogres dievnama celtniecība tika uzsākta bez projekta. Tādējādi arhitektes Ludmilas Kļešņinas un inženiera konstruktora Arņa Aša pamata uzdevumi bija šādi: pastiprināt esošās pašdarinātās konstrukcijas, adaptēt sakrālo objektu apkārtējā vidē, piebūvēt zvanu torni un pārveidot pašbūvēto ēku, saskaņojot tās arhitektonisko veidolu un konstruktīvo risinājumu ar Pareizticīgās Baznīcas kanoniem. Dievnams tika būvēts par labdaru saziedotajiem līdzekļiem.

1999. gadā kulta ēka jau pārtapa par kārtīgi uzbūvētu, askētiski un tīri iekārtotu baznīcu, un tajā tika uzstādīts ikonostass. Pēc visu nepieciešamo iekšdarbu pabeigšanas, 2001. gada 2. septembrī jauniekārtotā Ogres pareizticīgo baznīca tika iesvētīta par godu svētītājam Nikolajam Brīnumdarītājam, Likijas Miras arhibīskapam. Mitroforais protojerejs t. Georgijs Tailovs (1914- 2014) līdz pat savai nāvei bija šā dievnama virspriesteris. 

2005. gadā sv. Nikolaja Brīnumdarītāja dievnamā tika veikti iekšsienu un griestu apgleznošanas darbi – divu diennakšu laikposmā baznīcas interjers pārveidojās, kļūstot daudz greznāks. Interjera atjaunošanas idejas autors bija holdinga kompānijas Felix līdzdibinātājs Aivars Ločmelis. Viņš piešķīris naudas līdzekļus un atradis meistarus, kuri visu paveica ne tikai ātri, bet arī kvalitatīvi.

Lai veiktu interjera atjaunošanas darbus uz Ogres dievnamu atbrauca 23 trešā kursa studenti no Rīgas Amatniecības vidusskolas (RAV). Viņi uzstādīja sastatnes un sāka krāsot un apgleznot sienas un griestus, divu dienu laikā strādājot bez pārtraukuma. Viņu darbu vadījuši pasniedzēji Arvīds Verza un Marģeris Briedis. Pirms tam, lai varētu apgleznot dievnama iekšsienas un griestus, studenti iesākumā bija izpētījuši attiecīgo literatūru, izveidojuši maketu un, saņemot svētību, uzsākuši darbus. Iekšsienu un griestu gleznojums darināts bizantiešu stilā – zeltaini zilos toņos. Rezultātā sv. Nikolaja dievnama interjers no askētiski risinātā pārtapis par greznu un svinīgu. A. Ločmelis ne tikai bija piešķīris naudu iekšsienu un griestu apgleznošanai, bet arī uzdāvinājis Ogres baznīcai daiļu rokām darinātu panikadilu. 

Ogres dievnamā dievkalpojumi notiek svētdienās un svētku dienās. Baznīcas paspārnē atrodas garīgās literatūras bibliotēka draudzes locekļiem, kā arī darbojas svētdienas skola skolas vecuma bērniem.

                                                        Tekstu sastādījusi un tulkojusi Irēna Ase 

 

Informācijas avots:

Православные храмы и приходы на территории Латвии в XIII-XXI веках. Справочник. Сост. Е. Щеников, консультант А.В. Гаврилин. Рига, 2017. - (Pareizticīgo dievnami un draudzes Latvijas teritorijā 13.- 21. gadsimtā. Rokasgrāmata. Sast. J. Ščeņikovs, konsultants A. Gavriļins. Rīga, 2017.) - 480. lpp. 

Interneta resursi:

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=2915&id=41&lang=RU

https://rmvoz.ru/gallery/Kleshnina_arkhitekturnoye-tvorchestvo

http://sobory.ru/article/?object=06894

Svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca Ogrē