Семейство купца Петра Митрофанова

Семейство купца Петра Митрофанова

Семейство купца Петра Никитьевича Митрофанова — родного брата Александра Никитьевича Митрофанова. Начало 20 века.