Sergeja Trofimova gatavības apliecības attestāts

Sergeja Trofimova gatavības apliecības attestāts

Sergeja Trofimova atestāts par ģimnāzijas absolvēšanu. Atestāts izsniegts 1913. gadā. Dokuments no Igaunijas Nacionālā arhīva. Dokumenta kopija saņemta no Jeļenas Puškarjovas.