Tēvs Aleksejs Toropogrickis ar Rīgas Visu Svēto pareizticīgo baznīcas kori

Tēvs Aleksejs Toropogrickis ar Rīgas Visu Svēto pareizticīgo baznīcas kori

Tēvs Aleksejs Toropogrickis ar Rīgas Visu Svēto pareizticīgo baznīcas kori. Pa kreisi no viņa kora reģents Vladimirs Glagoļevs.   Foto no Jurija Glagoļeva kolekcijas.