Svētā labticīgā kņaza Aleksandra Ņevska baznīca Stāmerienā

Svētā labticīgā kņaza Aleksandra Ņevska baznīca Stāmerienā

Svētā Aleksandra Ņevska baznīca – Stāmeriena, Gulbenes novas.

Pareizticīgo draudze Stāmerienā dibināta 1850. gadā. 1904. gadā vecā koka dievnama vietā uzbūvēja jaunu mūra Svētā labticīgā lielkņaza Aleksandra Ņevska vārdā dievnamu. To iesvētīja arhibīskaps Agafangels. XX gs. 60. gados dievnamu slēdza un pārvērta par lauksaimniecības tehnikas noliktavu. 90. gados vietējie ticīgie sāka baznīcu atjaunot. Pirmais dievkalpojums notika 1995. gada 3. decembrī.