Ercenģeļa Mihaila baznīca

Ercenģeļa Mihaila baznīca

1800. gadā imperators Pāvils I nodibināja Vienticību, lai piesaistītu vecticībniekus oficiālajai Pareizticīgajai Baznīcai. Vienticības piederīgajiem bija atļauts saglabāt vecās ceremonijas, bet garīdznieku kārtā viņus varēja uzņemt tikai Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode.

Rīgas Erceņģeļa Mihaila dievnamu iesvētīja 1837. gadā tirgotāja Puškova namā (tagadējās Jēzusbaznīcas ielas rajons). 1895. gadā Erceņģeļa Mihaila draudzei uzbūvēja dievnamu Maskavas ielā 170. Galveno relikviju – Erceņģeļa Mihaila ikonu – dievnamam ir dāvinājis imperators Nikolajs II. 1915. gadā vienticībnieku dievkalpojumi tika aizstāti ar pareizticīgo dievkalpojumiem.